Închirierea de locuinţe este un contract prin care o persoană numită locator, se obligă să asigure unei alte persoane, numită chiriaş sau locatar, folosinţa temporară, totală sau parţială , a unei locuinţe, în schimbul unei sume numite chirie. Dispoziţiile Legii locuinţei nr. 114 din 1996 vizează numai închirierea locuinţelor nu şi a caselor de vacanţă.

Dreptul de folosinţă al locuinţei se naşte pe data intrării în vigoare a contractului, orice altă înţelegere a părţilor nu dă dreptul chiriaşului de a ocupa suprafaţa locativă.
Închirierea locuinţelor se face prin contract scris, care se va înregistra la organele fiscale teritoriale în maximum 15 zile de la data semnării, prin grija proprietarului. Întrucât cerinţa formei scrise şi înregistrarea la organele financiare nu este prevăzută pentru validitatea actului, rezultă că aceste formalităţi sunt necesare numai pentru opozabilitatea actului respectiv ca o cerinţă referitoare la obligaţiile fiscale ale proprietarului.

Contractul de închiriere trebuie să cuprindă următoarele detalii:
a) adresa locuinţei care face obiectul închirierii;
b) suprafaţa locativă şi dotările folosite în exclusivitate şi în comun;
c) suprafaţa curţilor şi a grădinilor folosite în exclusivitate sau în comun;
d) valoarea chiriei lunare, regulile de modificare a acesteia şi modul de plată;
e) suma plătită în avans în contul chiriei;
f) locul şi condiţiile în care se realizează primirea şi restituirea cheilor;
g) obligaţiile părţilor privind folosirea şi întreţinerea spaţiilor care fac obiectul contractului;
h) inventarul obiectelor şi al dotărilor aferente;
i) data intrării în vigoare şi durata;
j) condiţiile privind folosinţa exclusivă şi în comun a parţilor aflate în coproprietate;
k) persoanele care vor locui împreună cu titularul contractului;
l) alte clauze convenite între parţi.

În cazul neîndeplinirii de către proprietar a obligaţiilor care îi revin cu privire la întreţinerea şi repararea locuinţei închiriate, lucrările pot fi executate de către chiriaşi în contul proprietarului, reţinând contravaloarea acestora din chirie.
Chiriaşul va putea executa aceste lucrări, dacă degradarea produsă este de natură să afecteze folosinţa normală a clădirii sau a locuinţei şi numai atunci când proprietarul, la sesizarea scrisă a chiriaşului, nu a luat măsuri de executare a lucrării, în termen de 30 de zile de la data sesizării.

Rezilierea contractului de închiriere înainte de termenul stabilit se face în următoarele condiţii:
a) la cererea chiriaşului, cu condiţia notificării prealabile într-un termen de minimum 60 de zile;
b) la cererea proprietarului, atunci când:
– chiriaşul nu a achitat chiria cel puţin 3 luni consecutiv;
– chiriaşul a pricinuit însemnate stricăciuni locuinţei, clădirii în care este situată aceasta, instalaţiilor, precum şi oricăror alte bunuri aferente lor, sau dacă înstrăinează fără drept parţi ale acestora;
– chiriaşul are un comportament care face imposibilă convieţuirea sau împiedică folosirea normală a locuinţei;
– chiriaşul nu a respectat clauzele contractuale;
c) la cererea asociaţiei de proprietari, atunci când chiriaşul nu şi-a achitat obligaţiile ce-i revin din cheltuielile comune pe o perioada de 3 luni, dacă au fost stabilite, prin contractul de închiriere, în sarcina chiriaşului.

 

7 răspunsuri la

“Închirierea locuinţei”

 • Am si eu o problema. Fratele meu si-a inchiriat apartamentul, dar inca nu a depus contractul la finante. El este plecat din tara si eu ma ocup de chiriasi. Exista posibilitatea ca, contractul depus la finante sa fie pe numele meu? Este obligatoriu ca proprietarul da fie cel care da in chirie?

 • Cum pot rezilia un contract de inchiriere a unui apartament, ca locuinta de serviciu cu o firma care nu a platit chiria de 4 luni?

 • Vreau sa inchiriez unei firme un apartament pe care il am,si trebuie -din cite stiu- sa am aprobarea asociatiei de locatari si aprobarea vecinilor.Pina acum, nu aveam nevoie decit de aprobarea vecinilor de pe palierul meu,apartamentul fiind la parter.Acum,mai nou,Asociatia de proprietari imi cere aprobarea a jumatate plus unu din toti locatarii de pe scara !!Vreau sa stiu daca e normal sau este un abuz !Si mai ales ce ma sfatuiti sa fac si cum sa procedez !?? Multumesc !

 • In lipsa unui contract este destul de dificil sa fie recuperati banii.
  Eventual puteti incerca sa-i adresati o notificare scrisa prin care sa-i comunicati ca urmeaza sa-l actionati in judecata daca nu va restituie banii.
  Solutia unui eventual proces este insa destul de incerta, conteaza si motivul pentru care nu vrea sa va restituie garantia (daca sunt pagube pentru care retine garantia) si eventual ce probe aveti privitor la bani, plata, nerestituire etc.

 • O rugaminte am la dumneavoastra,
  Am dorit sa inchiriez un apartament cu 2 camere, decomandat, nemobilat, Timisoara, str. Simion Bărnuţiu, nr. 51, et 4, la pretul de 170 euro lunar+150 euro garanţie, si proprietarul nu a mai dorit sa faca contract refuzand sa imi inapoieze bani, ce pot face ?

 • Banuiesc, din cate spuneti, ca apartamentul e in Romania (altfel nu va putem ajuta pentru ca nu cunoastem legile din afara tarii).
  In momentul in care cedati folosinta spatiului trebuie sa semnati un contract de inchiriere cu persoana sau firma care vrea sa-l foloseasca.
  In acest contract trebuie scris exact raspunsul la intrebarea de mai sus.
  Adica in mod normal acela care face imbunatatiri trebuie sa suporte costurile.
  Daca insa va intelegeti sa le platiti (in calitate de proprietar) si asta e legal.
  Depinde de ce va intelegeti cu chiriasul si intelegerea trebuie introdusa in contract. Legal e si sa suporte proprietarul si sa suporte chiriasul cheltuielile si problema trebuie solutionata prin negociere intre parti.

 • cu respect si multumirii daca m-a pute-ti ajuta in problema pe care voi prezenta-o- lucuiesc in straintate.am apartament cu 2 camere -incurind am propunerea pt.a inchiria 1 camera + dependinte -parter-locatie influinta in apropiere -MALL.scpul inchirerii este de chirias -afacere-birou .intrebarea mea este daca chiriasul in cauza vrea s-a faca imbuntatiri – de ex.vrea s-a instaleze grati la ferastre – CINE TREBUIE S-A SUPORTE CHELTUILE ..in general si la alte imbunatatiri .cu respect si toate cele bune v-a multumesc din tot sufletul daca imi pute-ti da RASPUNSUL cit se poate de repede.mutumirii .

Spune-ţi părerea