Ipoteca este o garanţie reală, servind la garantarea obligaţiilor unui debitor faţă de creditorul său, printr-un bun imobil din propriul său patrimoniu, anume desemnat pe cale legală în acest scop.
Ipoteca nu presupune deposedarea debitorului de imobil.
După definiţia dată de Codul Civil, ipoteca este un drept real asupra imobilelor afectate la plata unei obligaţii (art. 1746 Cod Civil).

CONDIŢII
Contractul de ipotecă este un act solemn, sub sancţiunea nulităţii absolute contractul de ipotecă se încheie în formă autentică (în faţa unui notar public). Sub aceeaşi sancţiune a nulităţii este prevăzută şi obligaţia de specializare în actul de constituire a ipotecii, sub dublul aspect al specializării: imobilul ipotecat şi suma garantată.
Cel ce constituie ipoteca trebuie să fie proprietarul actual al bunului, iar în cazul în care dreptul sau este sub condiţie suspensivă sau rezolutorie, acceaşi condiţie va afecta şi ipoteca şi în acelaşi timp să aibă capacitate deplină de exerciţiu.

PUBLICITATE
Orice sarcină reală imobiliară trebuie supusă publicităţii pentru a deveni opozabilă terţilor. Publicitatea constă în înscrierea în cartea funciară ţinută de Oficiul judeţean de cadastru şi publicitate imobiliară în raza căruia se află situat terenul. Numai prin înscriere ipoteca devine opozabilă terţilor, şi tot astfel se determină rangul de preferinţă al ipotecii.
Înscrierea ipotecii convenţionale conservă dreptul de ipotecă timp de 15 ani de la data înregistrării, după care se perimă. Pentru a conserva efectele înscrierii iniţiale este necesar ca înainte de expirarea termenului menţionat să procedeze la reînnoirea înscrierii. Pentru ca ipoteca reînnoita să îşi păstreze rangul iniţial este necesar să se indice inscripţia care se reînnoieşte; în caz contrar noua înscripţie va fi considerată independentă şi va avea rangul din ziua reînnoirii.

EFECTE
Debitorul păstrează mai departe detenţia imobilului ipotecat, având dreptul să ii culeagă fructele ca orice propietar. Debitorul poate chiar să înstrăineze bunul, care se va transmite noului proprietar grevat de sarcini. Creditorul are un drept de urmărire, poate urmări bunul in mâinile oricui s-ar găsi.

AVANTAJE
– în caz de executare silită, faliment, etc creditorii ipotecari sunt preferaţi celor chirografari (obişnuiţi), iar cei de rangul I creditorilor cu inscripţii ulterioare.
– ipoteca va continua să existe asupra întregului imobil, chiar dacă a fost platită o parte din datorie
– la scadenţă, dacă debitorul nu onorează creanţa, creditorul poate cere executarea silită

 

4 răspunsuri la

“IPOTECA”

 • am lucrat la o societate in 2002 eram nevoit sa depunca gacrntie 2 apartamente al meu si al mamei prin notar cine poate ridica ipoteca depusa la firma dupa apartamentul mamei? MULTUMESC astept ras cat de urgent

 • Buna ziua.

  Ma puteti ajuta cu un raspuns, va rog ? Am incheiat un contract de ipoteca imobiliara, in fata unui notar.
  Situatia este urmatoarea. Doresc sa achizitionez un apt. cu 3 camere de la un constructor in judetul Ilfov. Acesta nu este inca gata, asa incat am incheiat un contract de ipoteca pe o perioada de 7 luni, cand acest constructor s-a angajat sa-mi predea acel apartament. La acest moment, mi-a oferit un apartament de 2 camere, pentru acesta am incheiat acel contract de ipoteca (eu l-am „imprumutat” pe el pentru apart. de 2 cam., urmand sa-i dau diferenta cand cel de 3 camere va fi finalizat). Intrebarea mea este: pot rezilia acel contract iar constructorul (contractul a fost incheiat pe numele fiului sau) sa-mi restituie suma imprumutata ? Asta deoarece constructorul nu-si mai onoreaza promisiunile facute (verbal), proprietarii care au cumparat deja (act vanzare-cumparare) sunt foarte nemultumiti si au de ce. In consecinta, doresc sa-mi achizitionez un apartament nou in alta parte, la un constructor serios (sau: mai serios). Am un avantaj conferit de acest contract ? E-adevarat ca nu retin tot ce scrie in acel contract, poate ca exista un paragraf de penalitati, in caz ca eu ma razgandesc. Insa dubiile mele sunt intemeiate. Cum as putea sa fac sa nu fie nevoie sa ajung in instanta ?
  Va multumesc.

  Cu respect.
  Catalin Ionescu

 • Contractul trebuie autentificat de un notar din raza imobilului. Numai notarul va poate spune costul autentificarii.

 • buna ziua,va rog sa-mi spune-ti cat costa un contract de ipoteca ,apartamentul are 42 mp.
  va multumesc

Spune-ţi părerea