Brokerajul de credite este un serviciu relativ nou apărut pe piaţa din România. Rolul unui broker de credite este acela de a oferi consiliere financiară clienţilor, de a simplifica procesul de identificare a creditului potrivit prezentat mai sus, de a întocmi dosarul de credit şi de a-l susţine în bancă, astfel încât beneficiarul să depună un efort minim pentru obţinerea finanţării. Crefo, brokerul afiliat al vreaucredit.ro, oferă servicii complete de bokeraj de credite pe piaţa din Bucureşti, finanţând...

În prima fază vi se solicită actele financiare pe baza cărora veţi primi o aprobare financiară ce vă va confirma şi suma maximă pe care o puteţi împrumuta în funcţie de veniturile obţinute. În cazul în care nu aţi identificat încă un imobil, băncile vă oferă o perioadă de valabilitate a acestei aprobări financiare (30-90 zile) în care puteţi găsi locuinţa dorită. Odată cu găsirea acesteia, va trebui să depuneţi la bancă documentaţia juridică a imobilului pe bază căreia veţi obţine şi o aprobare...

Gradul de îndatorare este procentul maxim din veniturile dumneavoastră pe care instituţia financiară îl consideră potrivit spre a fi alocat pentru plata ratelor. Acest grad de îndatorare variază în prezent conform noilor cerinţe BNR de la 35% la 55% în funcţie de normele interne ale fiecărei bănci. De exemplu, dacă aveţi un venit de 500 EURO şi aplicaţi la o bancă ce operează cu un grad maxim de îndatorare de 50 %, rata lunara corespunzătoare sumei împrumutate nu poate depăşi 215 EURO, suma fiind obţinută...

O formă de promovare frecvent întâlnită în campaniile instituţiilor financiare este aceea în care se pune accent pe o valoare mică a ratei dobânzii. Trebuie să ştiţi însă că, pentru a determina costul unui credit nu trebuie să ţinem cont doar de rata dobânzii, ci în aceeaşi măsură şi de valoarea comisioanelor adiacente, respectiv de modul în care ele sunt aplicate, aspecte care pot mări considerabil valoarea ratei lunare pe care urmează să o plătiţi. Vom lua ca exemplu un sold de 50.000 euro, la care un...

DAE (dobânda anuală efectivă) reprezintă totalitatea costurilor unui credit în formă procentuala fiind un concept internaţional impus, pentru a avea posibilitatea efectuării unei comparaţii unitare a creditelor. De reţinut însă este că în calculul DAE intră dobânda şi comisioanele obligatorii (exemplu: comisionul de rambursare anticipată nu se ia în calcul deoarece se presupune că rambursarea se face conform graficului agreeat deci, acest comision va fi egal cu zero) şi că pentru a compara corect,...

Pentru a putea beneficia de un credit, este obligatoriu să obţineţi un venit oficial, declarat şi pentru care se plătesc taxele aferente. Primul pas în găsirea ofertei potrivite este acela de a identifica băncile care, pentru acordarea creditelor, iau în calcul tipul veniturilor obţinute de către dumneavoastră. Spre exemplu, în cazul în care venitul dumneavoastră lunar este obţinut doar din contracte de închiriere, veţi elimina încă de la început băncile care nu iau în considerare acest tip de venit,...

Informarea

Scris de , în categoria Credite

Alegerea unui credit este o decizie importantă, care se va reflecta în echilibrul bugetului dumneavoastră familial pe tot parcursul derulării contractului cu instituţia financiară. În majoritatea cazurilor, aceste contracte se desfăşoară pe perioade foarte îndelungate, de la cinci la patruzeci de ani, motiv pentru care sfatul nostru este ca alegerea unui produs financiar să fie făcută după o analiză atentă a ofertelor existente pe piaţă şi nu după criterii subiective, frecvent întâlnite în money...

Obligaţiile locatorului au la bază principiul potrivit căruia acesta trebuie să asigure locatarului folosinţa paşnică şi netulburată a bunului închiriat şi au izvorul în dispoziţiile codului civil şi ale legii 114/1996, părţile putând stabili, pe cale convenţională şi alte obligaţii. Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 1420 Cod civil, locatorul este obligat : să predea locatarului lucrul închiriat sau arendat să menţină lucrul în stare de a se putea servi la utilizarea pentru care a fost închiriat...

Antecontractul mai este cunoscut şi sub denumirea de promisiune bilaterală de vânzare cumpărare, iar în cazul în care doar una dintre părţi se obligă, promisiune unilaterală. Este posibil ca ulterior încheierii precontractului, una dintre părti să se răzgândească, renunţând la îndeplinirea obligaţiilor asumate, situaţie în care se pune problema măsurilor sau sancţiunilor la care cealaltă parte poate recurge. În cazul în care părţile au prevăzut expres în antecontract sancţiunile ce pot...

Ulterior dobândirii unui bun imobil, cumpărătorul are interesul înscrierii dreptului său de proprietate în cartea funciară a imobilului respectiv. Cartea funciară este un ansamblu de documente descriptive ale unui imobil, atât din punct de vedere fizic cât şi juridic. În cartea funciară a unui imobil se regăsesc informaţii tehnice despre acesta (suprafaţa, localizare, vecinătăţi) sau juridice (proprietari, eventuale sarcini care grevează imobilul etc.). Potrivit Legii cadastrului şi publicităţii...