ID Anunt: #XV020483F

imobiliare.ro

LICITATIE PUBLICA- RESTAURANT/SPATIU BIROURI TIMISOARA

Timisoara, zona Brancoveanu - Hartă
Actualizat în 16.10.2019
100.952 EUR
112.006 USD
482.400

RON

+ TVA
Comision 0% cumpărător
LICITATIE PUBLICA- RESTAURANT/SPATIU BIR: LICITATIE PUBLICA- RESTAURANT/SPATIU BIROURI
Spatiu comercial de vanzare in Timisoara, Brancoveanu, Tip imobil: Casa/Vila
LICITATIE PUBLICA- RESTAURANT/SPATIU BIR: LICITATIE PUBLICA- RESTAURANT/SPATIU BIROURI
Spatiu comercial de vanzare in Timisoara, Brancoveanu, Tip imobil: Casa/Vila
Vezi galeria
  • LICITATIE PUBLICA- RESTAURANT/SPATIU BIR: LICITATIE PUBLICA- RESTAURANT/SPATIU BIROURI
    Spatiu comercial de vanzare in Timisoara, Brancoveanu, Tip imobil: Casa/Vila
  • LICITATIE PUBLICA- RESTAURANT/SPATIU BIR: LICITATIE PUBLICA- RESTAURANT/SPATIU BIROURI
    Spatiu comercial de vanzare in Timisoara, Brancoveanu, Tip imobil: Casa/Vila

Caracteristici

  • Suprafaţă totală:677 mp
  • Tip imobil:Casa/Vila
  • Denumire imobil:LICITATIE PUBLICA- RESTAURANT/SPATIU BIROURI TIMIS
  • Suprafaţă teren:677 mp

Specificaţii

Recomandare: pentru investitie

Subscrisa, S.C.P. TUDOR& ASOCIATII, cu sediul in Bucuresti, Calea Dudesti , nr. 188 , bl. B, et 6 3, camera 301 , sector 4 , inmatriculata la UNPIR sub nr. RFO II 0402/2009, CIF vezi tot numărul , in calitate de lichidator judiciar al SC Cova Ghera & Co SRL cu sediul social în Timişoara, str. Surorile Martir Caceu nr. 74, jud. Timiş, cod de identificare fiscală 1835018, număr de ordine în registrul comerţului J35/15/1991, conform Sentinţei Comerciale nr. 1618/19.06.2014 pronunţată de Tribunalul Timiş în dosar nr. 7736/30/2011, conform prevederilor legii insolventei precum si in baza Procesului Verbal al adunarii creditorilor nr. 732/21.08.2017,

Prin prezenta Publicatie de Vanzare aducem la cunostinta faptul ca la data de 05.11.2019 ora 15.00, iar in caz de nevalorificare la data de 03.12.2019, aceeasi ora, va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Bucuresti , Calea Dudesti, nr. 188, bl. B, et. 6, ap. 41, sector 3, vânzarea la licitatie publica a Imobilului, reprezentand Spatiu Administrativ- Comercial (Restaurant –Spatiu Birouri) , amplasat in Timisoara , str. Brancoveanu , nr 95 , compusa din:
- teren in suprafata totala masurata de 677 mp, identificat prin CF 411897/Timisoara;
- apartament 1 , identificat prin CF 411897-C2-U2/Timisoara, compus din 2 camere, 1 bucatarie, 1 baie, camara alimente, pasaj, veranda, magazie si bucatarie de vara , cu cota de 44,56% din partile comune si din teren ;
- apartament 2, identificat prin CF 411897-C2-U1/Timisoara, compus din 2 camere, 1 bucatarie, antreu, 1 baie, camara alimente, sala cazan, magazie si doua garaje, cu cota de 55,44% din partile comune si din teren ;
Parti comune: teren construit si neconstruit , zidurile comune, poarta de intrare pietonala si auto, gardul imprejmuitor , bransamentul electric , de apa si canal, toate dependintele folosite in comun.
Asupra terenului este instituit un drept de servitute de trecere si un drept de superficie pentru imobilul inscris in CF vechi 119589/Timisoara, respectiv CF 411897-C1/Timisoara, nr cadastral 411897-C1.

Prezentele bunuri imobile se vand in bloc, nefiind posibila valorificarea acestora separat.

Pretul de pornire a licitatiei este de 482.400 lei+TVA , reprezentand 80% din valoarea de evaluare.

Asupra bunului, conform extrasului de carte funciara eliberat la data de 05.07.2017 de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Timis, Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Timisoara, sunt inscrise urmatoarele sarcini in favoarea BRD GSG SA - Sucursala Timis:
- Drept de ipoteca, in valoare de 5.000.000,00 RON
- Drept de ipoteca, in valoare de 150.000,00 EURO

In conformitate cu prevederile art. 53 din Legea 85/2006, bunurile instrainate de catre lichidatorul judiciar sunt dobandite libere de orice sarcini.

Persoanele care doresc sa participe la licitatie sunt invitate ca la termenul de vanzare sa se prezinte la locul fixat, in acest scop si in conformitate cu prevederile regulamentului de valorificare si a prevederilor legii 85/2006, sunt obligate sa depuna o cautiune reprezentand 10% din pretul de incepere a licitatiei, cautiune care va fi consemnata in contul averii debitoarei nr RO57 BTRL RONC RT02 vezi tot numărul deschis la Banca Transilvania cu minim 24 de ore anterior datei fixate pentru termenul de licitatie. Dovada consemnarii va fi atasata ofertei de cumparare. Conditiile de participare si actele necesare sunt prevazute in caietul de sarcini care se poate achizitiona de la sediul lichidatorului la pretul de 2.000 lei + TVA.

Toate cheltuielile aferente transferului de proprietate, cad in sarcina cumparatorului.

Prin prezenta publicatie de vanzare se aduce la cunostiinta publica faptul ca sunt invitati toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa il aduca la cunostinta lichidatorului judiciar inainte de data stabilita pentru vanzare, sub sanctiunea decaderii.

Localizare şi împrejurimi