LICITATIE PUBLICA- IMOBIL- DETA, CALEA VICTORIEI, NR 76

Deta, zona Central - Hartă

Acest anunţ nu mai este activ. Click aici pentru a vedea anunţurile asemănătoare active!


38.185 RON
9.320 USD
7.860

EUR

Comision 0% cumpărător

Caracteristici

  • Tip imobil:Depozitare

Specificaţii

Subscrisa, S.C.P. TUDOR SI ASOCIATII I.P.U.R.L, cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii, nr. 16, et. 5, cam. 502, sector 4, inmatriculata la UNPIR sub nr. RFO II 0402/2009, CIF 26096336 , in calitate de lichidator judiciar al SC Cova Ghera & Co SRL cu sediul social în Timişoara, str. Surorile Martir Caceu nr. 74, jud. Timiş, cod de identificare fiscală 1835018, număr de ordine în registrul comerţului J35/15/1991, conform Sentinţei Comerciale nr. 1618/19.06.2014 pronunţată de Tribunalul Timiş în dosar nr. 7736/30/2011, conform prevederilor legii insolventei precum si in baza Procesului Verbal al adunarii creditorilor nr.172/20.03.2019,

Prin prezenta Publicatie de Vanzare aducem la cunostinta faptul că in data de 25.06.2020 , ora 12.00, iar in caz de nevalorificare in data de 23.07.2020, ora 12.00, va avea loc la sediul ales al lichidatorului judiciar din Bucuresti, Splaiul Unirii, nr. 16, et. 5, cam. 502, sector 4, vânzarea la licitatie publica a a bunului imobil reprezentand 2 magazii ciment, sopron si birou, situat in Deta, str. Victoriei, nr. 76, judet Timis, identificat prin CF nr. 401256 - Deta, nr. cad: C1 Top: 379-381/2, inscris sub nr. A1.2, provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 695, proprietatea S.C. COVA GHERA & CO SRL S.R.L. Proprietar asupra terenului notat sub A.1, conform extrasului de Carte Funciara este Statul Roman.

Pretul de pornire a licitatiei este de 38.500 lei+TVA, reprezentand 50 % din pretul de evaluare.

In conformitate cu prevederile art. 53 din Legea nr. 85/2006 modificata privind procedura insolventei, bunurile înstrăinate de lichidatorul judiciar, în exerciţiul atribuţiilor sale, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanţii reale mobiliare sau drepturi de retenţie, de orice fel, ori măsuri asigurătorii, cu excepţia măsurilor asigurătorii sau măsurilor preventive specifice, instituite în cursul procesului penal.

Persoanele care doresc sa participe la licitatie sunt invitate ca la termenul de vanzare sa se prezinte la locul fixat, in acest scop si in conformitate cu prevederile regulamentului de valorificare si a prevederilor legii 85/2006, sunt obligate sa depuna o cautiune reprezentand 10% din pretul de incepere a licitatiei, cautiune care va fi consemnata in contul averii debitoarei debitoarei nr RO57 BTRL RONC RT02 2461 2801 deschis la Banca Transilvania cu minim 24 de ore anterior datei fixate pentru termenul de licitatie. Dovada consemnarii va fi atasata ofertei de cumparare. Conditiile de participare si actele necesare sunt prevazute in caietul de sarcini care se poate achizitiona de la sediul lichidatorului la pretul de 1.000 lei + TVA.
Toate cheltuielile aferente transferului de proprietate, cad in sarcina cumparatorului.
Prin prezenta publicatie de vanzare se aduce la cunostiinta publica faptul ca sunt invitati toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa il aduca la cunostinta lichidatorului judiciar inainte de data stabilita pentru vanzare, sub sanctiunea decaderii.

Localizare şi împrejurimi