Constanţa Proiect imobiliar edificat partial

Constanţa, zona Tomis III - Hartă

Acest anunţ nu mai este activ. Click aici pentru a vedea anunţurile asemănătoare active!


4.377.690 RON
1.054.128 USD
900.000

EUR

1.456 RON
351 USD
299,4

EUR

/ mp
Comision 0% cumpărător
3006 mp | f.s. 50 m | intravilan | constructii

Detalii

S+P+5E+6E (retras)

Sc = 1160 m.p.; Su = 6466,15 m.p.; Sd = 7655 m.p. ;

Sc. subsol = 2562 m.p. ; Sd. cu subsol = 10217 m.p.

S - 74 locuri de parcare, adăpost A.L.A., spaţii tehnice

P - 2 ap./1 cameră; 7 ap./2 camere; 2 ap./3 camere

E(1-5) - 2 ap./1 cameră; 9 ap./2 camere; 2 ap./3 camere

E6 (retras) - 2 ap./1 cameră; 6 ap./2 camere

Anul construirii: 2008 - 2012Plata integrală a preţului trebuie sa fie efectuată după cum urmează: -50% din preţ în termen de 2 (două) zile bancare de la data încheierii procesului-verbal de licitaţie; -50% din preţ, în termen de 3 (trei) luni de la data încheierii procesului-verbal de licitaţie, după data încheierii contractului de vânzare &...Citeşte mai mult

Stadiul actual: structură in curs de execuţie

Utilităţi: toate utilităţile la limita proprietăţii. Plata integrală a preţului trebuie sa fie efectuată după cum urmează: -50% din preţ în termen de 2 (două) zile bancare de la data încheierii procesului-verbal de licitaţie; -50% din preţ, în termen de 3 (trei) luni de la data încheierii procesului-verbal de licitaţie, după data încheierii contractului de vânzare în formă autentică. Plata primei tranşe trebuie efectuată în termenul stipulat mai sus, sub sancţiunea desfiinţării de drept a procesului-verbal de licitaţie. La momentul încheierii contractului de vânzare în formă autentică va fi constituită in favoarea vânzătorului ipoteca legală pentru preţul neîncasat (valoarea celei de-a doua tranşe), conform art. 2386 Cod civil. De asemenea contractul de vânzare va conţine un pact comisoriu (ce va fi înscris în cartea funciară) pentru situaţia neplăţii integrale a restului de preţ. În situaţia în care contractul de vânzare nu va fi încheiat în termen de 3 (trei) luni de la data încheierii procesului-verbal de licitaţie, atunci vânzătorul va reţine cu titlu de despăgubire suma încasată până la acel moment. Până la momentul încheierii în formă autentică a contractului de vânzare, posesia si dreptul de proprietate asupra bunului imobil nu vor trece in patrimoniul adjudecatarului. Ofertantul va suporta, suplimentar faţă de preţul imobilului, şi cota de 2% către UNPIR - art. 4 alin. (6) lit. c) din Legea nr.85/2006, şi onorariu procentual al lichidatorului judiciar stabilit de adunarea creditorilor din 4 iulie 2018, taxele şi cheltuielile aferente vânzării bunului. Preţul vânzării şi celelalte cheltuieli vor fi achitate prin virament, cu ordin de plata, in contul special de lichidare al debitoarei SIGUR INDUSTRIAL CONSTRUCT S.R.L. RO20BRDE410SV99502014100 deschis la BRD-GSG. De la data încheierii procesului-verbal de licitaţie, paza şi conservarea imobilului sunt în sarcina ofertantului declarant câştigător. In conformitate cu prevederile art.1707 Cod civil, vanzatorul nu datoreaza garantie contra viciilor ascunse, vanzarile efectuate prin licitaţie publică fiind vanzari silite. În privinţa garanţiei pentru evicţiune, sunt incidente dispoziţiile art. 859 Cod procedură civilă . Prima licitaţie va avea loc în data de 16 iulie 2020, ora 16,30, la punctul de lucru al lichidatorului judiciar din Bucureşti, strada Italiană nr. 10, et. 2, ap. 3, sector 2.

Caracteristici

  • Suprafaţă teren:3006 mp
  • Front stradal:50 m
  • Tip teren:constructii
  • Clasificare teren:intravilan
  • Construcţie pe teren:Nu

Specificaţii

    Alte detalii

    structura e din cadre de beton armat, pana acum s-au construit s+p+2 etaje, amprenta la sol (1160 mp.), curtea este betonata

Localizare şi împrejurimi