Termeni și Condiții imobiliare.ro

Data ultimei actualizări: 01 Aprilie 2024

I. Termeni și condiții

1. Aspecte Generale

Acest set de Termeni și Condiții Generale ("Termeni și Condiții" sau "T&C") guvernează raporturile dintre Realmedia Network SA, Bulevardul Victor Babeș, nr. 2, Timișoara, România ("Societatea" sau "Noi") și persoanele care utilizează ("Utilizatorul") paginile de internet www.imobiliare.ro și hub.imobiliare.ro ("Site-urile" sau "Imobiliare.ro") și/sau aplicația Imobiliare.ro echivalentă, ce poate fi rulată pe un echipament informatic mobil, de tipul smartphone și/sau tabletă disponibilă în magazinele de aplicații mobile (cum ar fi Google Play sau App Store) ("Aplicația Imobiliare.ro") și/sau serviciile oferite de Societate prin intermediul Site-ului sau Aplicației Imobiliare.ro ("Serviciile").
Pentru scopul acestui set de Termeni și Condiții, Imobiliare.ro și/sau Aplicația Imobiliare.ro vor fi denumite "Platforma Imobiliare.ro" sau "Portalul Imobiliare.ro".
Accesarea și utilizarea Platformei Imobiliare.ro, inclusiv a oricărei pagini sau secțiuni componente ale acesteia, sau a oricărui Serviciu furnizat prin intermediul Platformei Imobiliare.ro, se poate face numai în conformitate cu acest set de Termeni și Condiții, care include Politica de Confidențialitate a Datelor.

Pentru utilizarea spațiului dedicat clienților persoane juridice, prezenta se completează cu prevederile din Termeni și Condițiile aplicabile agențiilor imobiliare, dezvoltatorilor imobiliari și celorlalte categorii de clienți B2B, pentru acea secțiune, plus contractul de prestări servicii și alte acorduri încheiate separat între părțile implicate.

Societatea furnizează sub forma bazelor de date doar premisele tehnice, prin intermediul cărora sunt transmise informațiile (Anunțurile), fără a exercita nicio influență asupra conținutului Anunțurilor, sub rezerva Secțiunilor 9, 10, 11 și 12 din prezentele Termeni și Condiții.

Societatea nu este implicată în relația dintre vânzător și partea interesată de achiziționare sau cumpărător, nici în calitate de intermediar, nici în calitate de parte contractuală sau reprezentant al unei părți contractuale.

Contractele negociate ca urmare a unui Anunț inserat pe Imobiliare.ro / Aplicația Imobiliare.ro vor fi încheiate și executate fără participarea Societății.

PENTRU UTILIZAREA SERVICILOR, PUTEM SOLICITA UTILIZATORULUI SĂ ÎȘI EXPRIME ACORDUL CU PRIVIRE LA ACEST SET DE TERMENI ȘI CONDIȚII PRINTR-O ACȚIUNE SPECIFICĂ, CARE ARE SEMNIFICAȚIA UNUI CONSIMȚĂMÂNT NEECHIVOC (E.G. BIFAREA CĂSUȚEI SPECIFICE "AM CITIT ȘI SUNT DE ACORD CU TERMENII ȘI CONDIȚIILE IMOBILIARE"). BIFÂND O ANUMITĂ CĂSUȚĂ, UTILIZATORUL:

 1. A) ÎȘI DĂ ACORDUL, ÎN MOD EXPRES, SĂ RESPECTE TOATE CLAUZELE DIN ACEST SET DE TERMENI ȘI CONDIȚII, PRECUM ȘI ORICE ALȚI TERMENI ȘI CONDIȚII SPECIFICE APLICABILE SERVICIILOR.

 2. B) IA LA CUNOȘTINȚĂ DE CONDIȚIILE DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL CONFORM POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE, CARE ESTE PARTE INTEGRANTĂ DIN ACEST SET DE TERMENI ȘI CONDIȚII.

Pentru a asigura respectarea condițiilor de acces și utilizare a Serviciilor, Utilizatorii trebuie să verifice la momentul fiecărei accesări a Site-ului și / sau a Aplicației Imobiliare.ro, termenii și condițiile de utilizare. Chiar dacă omiteți să analizați termenii și condițiile, dar utilizați Imobiliare.ro sau Aplicația Imobiliare.ro, vom considera că ați acceptat acest set de Termeni și Condiții (inclusiv orice actualizare a acestora).

Dacă nu sunteți de acord cu prevederile din acest set de Termeni și Condiții (inclusiv orice actualizare a acestuia), va rugăm să nu utilizați, sau după caz, să încetați utilizarea Site-ului, Aplicației Imobiliare.ro sau a Serviciilor oferite de Noi, după caz.

2. Descrierea serviciilor

În conformitate cu prezentele Termeni și Condiții, Societatea are obligația de a furniza un formular de inserare pentru anunțuri, și de a asigura accesul la anunțurile din bazele de date ale Platformei Imobiliare.ro prin intermediul Internetului, pentru perioada de timp convenită cu Utilizatorul.

Platforma Imobiliare.ro promovează prin diverse modalități anunțurile imobiliare inserate de Utilizatori ("Anunțurile"), în special prin includerea acestora în alte pagini web sau în alte medii online și imprimate, precum și prin publicitatea efectuată prin referiri la aceste Anunțuri în diverse e-mailuri de tip newsletter.

Utilizatorii au posibilitatea de a utiliza Platforma Imobiliare.ro și funcțiile acesteia numai în limitele stadiului actual al tehnologiei.

Societatea își rezervă dreptul de a restricționa temporar posibilitățile de inserare și de accesare a Anunțurilor, conform prezentelor T&C sau dacă acest lucru este necesar datorită limitelor de capacitate, în scopul menținerii siguranței și a integrității serverelor sau pentru implementarea măsurilor tehnice și dacă aceasta servește unei executări corecte și corespunzătoare, sau îmbunătățite, a prestațiilor contractuale datorate (lucrări de întreținere).

În special, prin motive tehnice se înțelege că Anunțurile activate nu pot fi accesate sau pot fi accesate doar limitat (erori inopinate ale sistemului).

Utilizatorii au acces gratuit la majoritatea Serviciilor Platformei Imobiliare.ro, excepție făcând serviciul de publicare Anunț pe Platforma Imobiliare.ro, pentru care Utilizatorii au acces numai în urma înregistrării, autentificării și plății acestui Serviciu. De asemenea, autentificarea în cont, permite accesul la facilități suplimentare ale Platformei Imobiliare.ro.

Alte servicii care vor fi implementate în timp, în cadrul Portalului Imobiliare.ro, sunt supuse acelorași Termeni și Condiții, în afară de cazul în care acestea nu au condiții de folosire distinct formulate.

Orice Anunț sau material încărcat sau postat pe Platforma Imobiliare.ro de Utilizator (în orice format) poate fi supus moderării și/ sau restricționării, înainte sau după upload, inclusiv în cazul în care depistăm o încălcare a Termenilor și Condițiilor sau pentru conținut ilegal, conform Secțiunilor 9, 10, 11 și 12 din prezentele Termeni și Condiții.

Utilizatorul este de acord cu transmiterea Anunțurilor publicate pe Portalul Imobiliare.ro și către site-urile afiliate Realmedia Network S.A. pentru a beneficia de o expunere mai mare. Expunerea suplimentară se realizează prin următoarele rețele: Google, Facebook, Instagram, Criteo, LinkedIn, Tiktok, Apple Store, precum și prin rețeaua de site-uri partenere (www.imoradar24.ro; www.libertatea.ro s.a. - o listă actualizată poate fi consultată aici: https://www.ringier.com/brands/). În acest scop, Utilizatorul își dă acordul cu privire la transmiterea textului public al Anunțului, a fotografiilor atașate la Anunț, cât și a datelor de contact publicate în Anunțul respectiv.
Realmedia Network S.A. nu poate controla modul în care Anunțurile sunt afișate pe site-urile afiliate, dar va face eforturi în asigurarea unei expuneri cât mai mari.

Utilizatorul este singurul responsabil să se asigure că publicarea anunţurilor în Platforma Imobiliare.ro și pe site-urile afiliate Realmedia Network S.A. (inclusiv informațiile, fotografiile ataşate anunţurilor şi datele de contact publicate în anunţuri) respectă întocmai prevederile legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv că persoanele vizate ale căror date personale sunt incluse în anunţuri au fost informate în mod corect şi complet, iar consimţământul acestora (acolo unde este cazul) privind prelucrarea datelor lor personale în contextul publicării anunţurilor a fost obţinut cu respectarea prevederilor legale în materie.

Utilizatorul își asumă întreaga răspundere în legătură cu utilizarea Platformei Imobiliare.ro și a oricăror funcționalități ale acesteia, asigurându-se că utilizează Platforma Imobiliare.ro de o manieră care nu încalcă legea și/sau drepturile și interesele legitime ale oricărei persoane.

3. Înregistrarea contului de Utilizator

Înregistrarea contului de Utilizator în Platforma Imobiliare.ro este gratuită. Prezentul document, "Termeni și Condiții", reprezintă contractul dintre Utilizator și Societate, ce intră în vigoare în momentul înregistrării în Platforma imobiliare.ro. Singurele drepturi ale Utilizatorului sunt cele expres prevăzute în eventualul contract distinct de prestări servicii sau alte acorduri încheiate între părți, precum și în prezentele Termeni și Condiții, și se vor înțelege a fi folosite cu bună-credință de către o persoană cu capacitate deplină de exercițiu.
Numai persoanele juridice și persoanele fizice care dețin capacitatea deplină de exercițiu își pot crea un cont de Utilizator în Platforma Imobiliare.ro. Pentru evitarea oricărui dubiu, Platforma Imobiliare.ro nu este destinată minorilor, iar utilizarea, inclusiv crearea contului de Utilizator pentru aceste categorii de persoane nu este permisă.

Societatea pune la dispoziția Utilizatorului trei metode de înregistrare cont: prin email, prin conectarea contului Facebook sau prin conectarea contului Google. Pentru a putea conecta contul de Facebook sau de Google, Utilizatorul trebuie să accepte condițiile de conectare afișate de Facebook, respectiv Google, așa cum sunt acestea exprimate în platformele respective, înțelegând faptul că datele personale preluate de aceste platforme vor fi procesate în nume propriu, în funcție de politica fiecărei astfel de platforme. Informațiile pe care trebuie să la furnizeze un Utilizator pentru crearea contului de Utilizator trebuie să fie complete și corecte. Înregistrarea necesită completarea unei adrese de email validă. Utilizatorul poate să aleagă o parolă personală care trebuie păstrată secretă și nu trebuie dezvăluită terților.

În cazul în care informațiile furnizate în timpul creării contului de Utilizator se modifică ulterior, Utilizatorul este obligat să actualizeze prompt respectivele informații conținute în contul de Utilizator.

Fiecare Utilizator își poate crea un singur cont de Utilizator pe Platforma Imobiliare.ro. Este interzisă înregistrarea simultană a mai mult de un cont de Utilizator. Societatea își rezervă dreptul de a restricționa accesarea conturilor multiplicate cu scopul de a abuza de drepturile oferite de calitatea de Utilizator (e.g. prin accesare neconformă de promoții, reduceri etc.) sau pentru a eluda obligațiile impuse de aceste T&C (altele decât cele vizate de secțiunile 6 și 7 de mai jos). Contul de Utilizator nu este transferabil.

Societatea își rezervă dreptul de a șterge conturile de Utilizator care au fost inactive pentru o perioadă de 12 luni.

Societatea își rezervă dreptul de a șterge conturile de Utilizator a căror adresă de email completată nu a fost confirmată în interval de 30 de zile de la crearea contului. Confirmarea faptului că adresa de email folosită pentru a fi creat contul aparține Utilizatorului, se poate face accesând linkurile special introduse în emailurile prin care se anunță crearea contului și se cere confirmarea lui. Odată cu ștergerea contului, se va șterge și tot conținutul existent la acel moment în cont. Acest lucru poate însemna: informații personale, Anunțuri salvate în cont, căutări salvate, Anunțuri plătite pentru publicare pe Platforma Imobiliare.ro, dar nu numai. Fără o adresă de email validă și confirmată, contul nu poate funcționa la parametri optimi și, în plus, previne utilizarea adresei de email personale de către persoane neautorizate.

La trimiterea unui formular de contact pentru o proprietate, Utilizatorului îi este prezentat, pentru a fi citit, întregul set de Termeni și Condiții și are opțiunea de accepta sau nu, prevederile acestuia. Doar dacă este de acord cu Termenii și Condițiile, și doar după exprimarea acestui acord, Societatea va crea un cont neconfirmat pe adresa de email introdusă în formular. După ce se răspunde acestui mesaj de confirmare a adresei de email, se va trimite pe email către Utilizator o notificare ce contine un link către mesajul primit. La accesarea acestui link, Utilizatorul are dreptul de a-și seta o parolă proprie, respectiv de a-și confirma contul unde va putea vedea mesajul primit, împreună cu istoricul tuturor conversațiilor purtate prin intermediul Portalului Imobiliare.ro.

În limitele permise de lege, Societatea nu este răspunzătoare pentru informațiile introduse de Utilizatori în Platforma Imobiliare.ro. De asemenea, Societatea nu este răspunzătoare pentru lipsa capacității depline de a încheia acte juridice.

4. Inserarea și prelungirea Anunțurilor

Un Utilizator poate plasa Anunțuri în secțiunea publică a Portalului Imobiliare.ro doar dacă este înregistrat și a achitat contravaloarea Serviciului de inserare Anunț. O întrebuințare abuzivă, în special prin utilizarea de multiple conturi de Utilizator, cu scopul de a abuza de drepturile oferite de calitatea de Utilizator (e.g. prin accesare neconformă de promoții, reduceri etc.) sau pentru a eluda obligațiile impuse de aceste T&C (altele decât cele vizate de secțiunile 6 și 7 de mai jos), dă Societății dreptul de a restricționa posibilitatea de accesare a conturilor multiplicate și de a rezilia contractul de utilizare în mod excepțional, cu respectarea condițiilor contractuale aplicabile și a prezentelor Termeni și Condiții.

Anunțurile plătite conțin promovare suplimentară GOLD (afișare prioritară în listele de Anunțuri înaintea Anunțurilor SILVER și marcare cu eticheta Top Listing S) sau SILVER (afișare în listele de Anunțuri după Anunțurile GOLD, dar înaintea Anunțurilor fără promovare și marcare cu eticheta Top Listing). Criteriile și modul de afișare a Anunțurilor pe site-ul imobiliare.ro pot diferi de cele din aplicația imobiliare.ro, potrivit celor descrise în acest document sau în termenii și condițiile de furnizare ale Aplicației Imobiliare.ro, după cum este cazul.

Promovarea Anunțurilor Gold sau Silver se va face conform perioadei selectate și plătite de Utilizator. Dacă pentru un Anunț se achiziționează în același timp și promovare Silver și promovare Gold, perioada de promovare Gold se va consuma înaintea perioadei de promovare Silver. În orice moment, se poate prelungi perioada de promovare Gold sau Silver, fără a se pierde zilele neconsumate.

După înregistrarea confirmării plății, Utilizatorul va primi un email de activare a Anunțului pe adresa de email de înregistrare. Afișarea Anunțului plătit în cadrul Site-ului începe imediat după ce s-a finalizat operația de activare a Anunțului. Durata de valabilitate a Anunțului începe imediat ce Anunțul a fost afișat în cadrul Site-ului. La expirarea duratei de valabilitate amintite, Anunțul va fi șters din bazele de date publice ale Imobiliare.ro și va fi păstrat doar în contul Utilizatorului. În perioada în care un Anunț este salvat în contul utilizatorului, acesta va primi emailuri și/sau sms-uri de informare/notificare de confirmare a statusului Anunțului: ex: "Promovarea Silver a expirat", "Promovarea Gold a fost prelungită", "Anunțul mai este valabil?" etc, și emailuri de la vizitatorii interesați de proprietatea promovată prin intermediul formularului de contact afișat în pagina de detalii a Anunțului.

Termenii și Condițiile și Lista de prețuri a Platformei Imobiliare.ro pentru încărcarea de Anunțuri în Platforma Imobiliare.ro, aplicabilă în fiecare caz la data inserării sau a prelungirii valabilității Anunțului, vor fi determinante în ceea ce privește conținutul contractului și prețul Anunțului.

Modificările aduse conținutului unui Anunț sunt gratuite și pot fi efectuate ori de câte ori este nevoie. Nu este permisă modificarea câmpurilor care definesc în mod unic Anunțul. Aceste câmpuri sunt evidențiate printr-un icon specific care indică blocarea câmpului.

Un Anunț poate fi oricând șters (dacă a expirat sau nu a fost niciodată activat) sau oprit de la afișare de către Utilizator. În cazul în care un Anunț este șters de Utilizator, nu se acordă nicio rambursare a sumei deja plătite. În cazul în care un Anunț este oprit, el nu se va mai afișa pe Platforma Imobiliare.ro. Anunțul poate fi pornit doar în intervalul perioadei plătite și va fi afișat pe Platforma Imobiliare.ro, până la expirarea perioadei plătite inițial.

Încărcarea cu credit a contului de Utilizator pe Platforma Imobiliare.ro: Utilizatorii au posibilitatea încărcării cu credit a contului de Utilizator din Platforma Imobiliare.ro cu echivalentul valorii în Euro plătite de Utilizator, la care se pot adăuga bonusuri suplimentare. Un Utilizator poate folosi acest credit doar pentru promovarea Anunțurilor existente sau nou introduse, în conformitate cu Termenii și Condițiile și nu poate fi returnat Utilizatorilor sub formă de bani. Perioada de valabilitate a creditului disponibil în cont este de 12 luni consecutive de la data ultimei încărcări a contului. Dacă nu există nicio încărcare cu credit a contului timp de 12 luni consecutive, Societatea își rezervă dreptul de a șterge creditul existent nefolosit. Situația creditului poate fi consultată oricând din secțiunea Sold din Contul meu.

4.1. Plata prin card, transfer bancar

a) Cum se realizează plata:
Aceste tipuri de plăți se efectuează prin intermediul partenerilor noștri: PayU SA, NETOPIA FINANCIAL SERVICES SRL.

b) Denunțare unilaterală
În caz de denunțare unilaterală din partea Utilizatorului, Societatea este cea care va avea obligația de a verifica îndeplinirea condițiilor denunțării.

c) Păstrarea datelor
Toate informațiile și documentele legate de tranzacții vor fi păstrate de către Realmedia Network S.A. pe o perioada de minim 12 luni de la data efectuării lor sau pe perioada minimă impusă de lege, acolo unde este cazul. Procesarea datelor de card se face în mod exclusiv pe serverele băncii procesatoare. Imobiliare.ro nu solicită și nu stochează niciun fel de detalii referitoare la cardul dumneavoastră.

d) Comisioane, Taxe, Plăți
Nu este perceput niciun comision suplimentar pentru tranzacții.

Indiferent de valuta pe care o aveți în contul bancar, tranzacțiile se fac în lei, la cursul de schimb al băncii dumneavoastră din ziua plății, chiar pentru achitarea serviciilor al căror preț este exprimat în valută (în EUR).

Prețul serviciului este stipulat în Euro pe Platforma Imobiliare.ro, dar în momentul efectuării tranzacției, veți fi informat cu privire la suma de bani în lei care vă va fi retrasă de pe card. Pentru detalii legate de publicarea Anunțului în cadrul Site-ului, puteți suna la Realmedia Network - serviciul Suport tehnic, la nr. 0374.40.44.98, sau puteți trimite un email la adresa [email protected].

4.2. Generarea facturilor fiscale pentru persoane fizice și juridice

Societatea emite factură fiscală tuturor persoanelor fizice și juridice, automat, în ziua următoare confirmării plății efectuate, pentru toate plățile.

În emailul primit de Utilizator, în care se confirmă publicarea Anunțului pe Portalul Imobiliare.ro, sunt menționate datele persoanei fizice sau juridice, conform cărora se va emite factură fiscală. Utilizatorul are posibilitatea modificării acestor date, dacă nu sunt complete sau sunt incorecte, atât din contul lui de pe Portalul imobiliare.ro, cât și direct din acel email, doar în ziua efectuării plății. După expirarea acestui termen, se va emite și transmite factura propriu-zisă în format electronic.

Ulterior emiterii facturii fiscale, nu mai sunt acceptate solicitări de modificare/stornare a facturii emise.

Anunțurile Utilizatorilor care încă nu au completate datele necesare generării facturii fiscale (nume, prenume, județ, localitate/sector, stradă, număr, bloc, apt.) sunt marcate ca inactive și se vor afișa pe Portalul Imobiliare.ro doar ulterior salvării acestor date, fără a pierde nimic din intervalul de promovare achiziționat.

5. Modificări sau completări la T&C

Societatea are dreptul de a modifica T&C oricând, fără dezvăluirea motivelor. Societatea notifică Utilizatorilor profesioniști, respectiv altor categorii de Utilizatori conform legii, modificările propuse ale T&C.

Noile T&C nu se pun în aplicare (i) în relația cu Utilizatorii profesioniști înainte de expirarea unei perioade de preaviz de cel puţin 15 zile de la data notificării modificărilor (cu excepţia cazului în care contractul sau legea prevede un termen mai lung de preaviz), respectiv (ii) mai devreme de perioada indicată în notificare (dacă este cazul), pentru alte categorii de Utilizatori notificați potrivit legii. În perioada de preaviz, Utilizatorii profesioniști, respectiv alte categorii de Utilizatori notificați (dacă a fost cazul), au dreptul de a înceta contractul cu Societatea. În cazul Utilizatorilor profesioniști, încetarea intră în vigoare în termen de 15 zile de la primirea notificării de încetare, cu excepţia cazului în care contractului i se aplică un termen mai scurt pentru încetare. Furnizarea de noi servicii prin intermediul Platformei Imobiliare.ro de către Utilizatorul profesionist în perioada de preaviz este considerată o acţiune fără echivoc de renunţare la perioada de preaviz, cu excepţia cazurilor în care perioada de preaviz este mai mare de 15 zile, deoarece modificările aduse Termenilor şi Condiţiilor impun Utilizatorului profesionist să efectueze ajustări tehnice semnificative.

Perioada de preaviz nu se aplică în cazul în care Utilizatorul profesionist sau alte categorii de Utilizatori (dacă este cazul) declară în scris că renunță la ea sau dacă Societatea:

 • (a) face obiectul unei obligaţii juridice sau regulamentare în virtutea căreia are obligaţia de a modifica Termenii şi Condiţiile într-un mod care nu îi permite să respecte perioada de preaviz menţionată anterior;

 • (b) trebuie în mod excepţional să-şi modifice Termenii şi Condiţiile pentru a face faţă unui pericol neprevăzut şi iminent legat de apărarea Serviciilor, a Utilizatorilor, de fraudă, de programe malware, de mesaje spam, de încălcări ale securităţii datelor sau de alte riscuri în materie de securitate cibernetică.

De asemenea, utilizarea serviciilor Platformei Imobiliare.ro după intrarea în vigoare a noilor Termeni și Condiții va constitui acceptarea de către dumneavoastră a tuturor prevederilor acestora.

6. Cerințe privind conținutul și aspectul Anunțurilor

Utilizatorul are obligația de a insera un Anunț imobiliar numai în secțiunea prevăzută pentru acel tip de proprietate vizat de Anunțul respectiv (apartamente, case/vile, terenuri; închirieri sau vânzări).

Utilizatorii au obligația de a furniza informații complete și corecte în ceea ce privește proprietatea promovată (în special privind prețul și suprafețele). Este interzisă introducerea în Anunțuri, de informații incorecte sau care generează confuzie (ex: preț, suprafață cu valoare incorectă: 1 EUR, 1 mp, preț/mp=preț total etc). Prețul este obligatoriu de completat.

În timpul procesului de inserare, Utilizatorul trebuie să completeze câmpurile obligatorii, iar în măsura în care cunoaște informațiile suplimentare cerute prin formularul de introducere, să completeze cât mai explicit aceste câmpuri.

Nu este permisă publicitatea pentru mai mult de o proprietate pe Anunț.

Nu se admit Anunțuri succesive cu același conținut (Anunțuri duplicat).

Anunțurile pot fi ilustrate cu fotografii. Utilizatorul se obligă să insereze în bazele de date ale Platformei Imobiliare.ro numai acele fotografii pe care este autorizat să le utilizeze fără restricții și care nu sunt grevate de drepturi ale unor terți - în special de drepturi de proprietate intelectuală ale unor terți. În acest caz, Utilizatorul înțelege și acceptă faptul că întreaga responsabilitate legală față de terți îi aparține. Fotografiile utilizate nu trebuie să inducă în eroare și trebuie să reflecte starea actuală a proprietății oferite în Anunț. Introducerea de imagini poate reprezenta un factor determinant în procesul de vânzare/închiriere. Este interzisă folosirea de imagini care nu au legătură cu proprietatea. Este interzisă folosirea de imagini care prezintă însemne (watermark, sigla, denumire sau altele) ale altor site-uri imobiliare concurente. (Aici nu sunt incluse site-urile agențiilor care au contractat servicii de la Imobiliare.ro); Este interzisă introducerea unei imagini de mai multe ori (imagini duplicate).

Anunțul nu poate încălca prevederile legale sau bunele moravuri prin formulare, conținut, prezentare vizuală sau scopul urmărit. Este interzisă postarea de Anunțuri discriminatorii pe criteriul rasei, naționalității, limbii, religiei, sexului sau orientării sexuale, etniei, categoriei sociale, convingerilor, vârstei, dizabilităților, bolilor cronice necontagioase, infectării HIV, apartenenței la o categorie defavorizată sau oricăror alte situații asimilabile.

În general, nu este permisă includerea într-un Anunț de legături spre pagini web externe sau spre alte surse externe de informații.

În plus, nu este permisă includerea în Anunțuri a așa-numitelor numere ale liniilor telefonice (servicii cu valoare adăugată), care, atunci când sunt apelate, au drept rezultat taxe telefonice mai ridicate pentru apelanți.

Nu se admit Anunțuri cu conținut ilegal, imoral, sau care nu au legătură cu tematica Platformei Imobiliare.ro.

Nu se admit cuvinte obscene sau orice Anunțuri care ar putea leza interesele sau imaginea unei persoane fizice/juridice.

Este interzisă folosirea adreselor de email din paginile Platformei Imobiliare.ro pentru trimiterea SPAM.

Este interzis abuzul de orice fel cu privire la serviciul oferit.

Anunțurile care contravin celor de mai sus vor fi supuse moderării/ restricționării conform prezentelor T&C.

Întrucât Societatea nu are posibilitatea tehnică de a verifica fiecare Anunț înaintea publicării, aceasta își rezervă dreptul de a restricționa Anunțurile care nu respectă condițiile prevăzute pentru utilizarea Platformei imobiliare.ro, atunci când observă sau îi este adusă la cunoștință încălcarea, în conformitate cu prezentele T&C.

Utilizatorul va pune la dispoziția Societății, în timp util, orice informații suplimentare solicitate de aceasta din urmă cu privire la Anunț sau la orice alte aspecte necesare pentru confomarea cu cerințele legale sau cele cuprinse în aceste T&C.

7. Răspunderea pentru conținutul Anunțurilor

Utilizatorul este singurul responsabil pentru conținutul Anunțurilor, sub rezerva altor dispoziții legale contrare. Societatea nu verifică Anunțurile în ceea ce privește corectitudinea sau caracterul complet. Societatea nu garantează pentru corectitudinea sau caracterul complet al Anunțurilor.

Societatea exclude, sub rezerva și în limitele permise de lege, orice garanție și răspundere pentru conformitatea Anunțurilor cu prevederile legale.

Societatea exclude (sub rezerva și în limitele permise de lege), în special, orice garanție sau răspundere acordată Utilizatorilor care derivă din faptul că contractele de vânzare-cumpărare negociate sau încheiate pe baza Anunțurilor publicate pe Platforma Imobiliare.ro pot să nu fie valabile în conformitate cu legislația aplicabilă, sau pot avea drept rezultat dezavantaje juridice sau economice pentru una sau ambele părți ale contractului de vânzare-cumpărare.

8. Clauza de exonerare de răspundere

Utilizatorul garantează și exonerează Imobiliare.ro de orice răspundere și/sau pretenții ale unor terți împotriva Imobiliare.ro datorate încălcării drepturilor acestor terți de către Anunțul Utilizatorului sau de către orice altă utilizare a serviciilor Societății de către Utilizator. Prin aceasta, Utilizatorul își asumă și obligația de suportare a cheltuielilor necesare pentru apărarea drepturilor Imobiliare.ro, inclusiv orice taxe judiciare și legale. Această regulă nu se aplică, dacă și în măsura în care, Utilizatorul nu este responsabil pentru încălcarea drepturilor.

9. Moderarea conținutului și Notificările privind conținutul ilegal

 1. 1. Societatea nu are nicio obligație generală de a monitoriza Anunțurile, precum și orice alte informații de orice natură furnizate de către și stocate în numele Utilizatorilor (denumit în continuare "Conținut") sau de a căuta în mod activ fapte sau circumstanțe care să indice o activitate ilegală sau incompatibilitatea Conținutului cu drepturile terților, cu prezentele Termeni și Condiții sau cu alte dispoziții legale. Cu toate acestea, Societatea își rezervă dreptul de a efectua investigații voluntare din proprie inițiativă pentru a detecta, identifica și elimina sau dezactiva accesul la Conținutul ilegal sau incompatibil, și de a lua orice măsuri necesare în conformitate cu legea și/sau cu prezentele Termeni și Condiții.

 2. 2. Utilizatorul este de acord să coopereze și să asiste Societatea cu bună credință, să furnizeze Societății informațiile solicitate și să întreprindă acțiunile solicitate în mod rezonabil de Societate cu privire la orice investigație întreprinsă de Societate privind Conținutul de pe Platforma Imobiliare.ro sau la utilizarea acesteia, inclusiv în urma transmiterii unei Notificări de conținut ilegal.

 3. 3. Societatea pune la dispoziția Utilizatorilor și a terților, inclusiv a notificatorilor de încredere desemnați în conformitate cu articolul 22 din Regulamentul (UE) 2022/2065 privind o piaţă unică pentru serviciile digitale şi de modificare a Directivei 2000/31/CE (Regulamentul privind serviciile digitale) (denumit în continuare "DSA"), mijloacele de a notifica Societatea cu privire la Conținutul presupus ilegal, direct din Platforma Imobiliare.ro, prin utilizarea formularului nostru electronic de notificare ("Notificare de conținut ilegal"). Formularul electronic de notificare este disponibil (i) fie în cadrul Anunțului prin accesarea butonului "Raportează Anunț" (tipul de problemă "Conținut ilegal"), fie (ii) în cadrul formularului de Notificare conținut ilegal, accesibil prin selectarea butonului "Raportează conținut ilegal") din partea de jos a paginii de internet (footer) a Platformei Imobiliare.ro.

 4. 4. În măsura în care este posibil, persoana care efectuează raportarea va furniza prin completarea câmpurilor formularului Notificării de conținut ilegal, toate datele necesare identificării de către Societate a conținutului ilegal, având în vedere și dispozițiile art. 16 alin. (2) din DSA, respectiv următoarele informații, după cum acestea sunt cerute în formularul de notificare:
   a) o explicaţie suficient de justificată a motivelor pentru care persoana care efectuează raportarea susţine că informaţiile în cauză constituie conţinut ilegal;
   b) URL-ul sau URL-urile exacte aferente Conținutului, sau, dacă este necesar, informaţii suplimentare care să permită identificarea conţinutului ilegal;
   c) numele şi adresa de e-mail ale persoanei care transmite notificarea (în funcție de instrucțiunile din formular);
   d) o declaraţie care să confirme că persoana care transmite notificarea are cu bună-credinţă convingerea că informaţiile şi susţinerile cuprinse în notificare sunt exacte şi complete. În cazul necompletării integrale sau corespunzătoare a câmpurilor obligatorii din cadrul formularului Notificare de conținut ilegal, Societatea se poate afla în imposibilitatea de a identifica Conținutul presupus ilegal sau de lua măsuri cu privire la notificarea primită. Spre exemplu, pentru anumite tipuri de informaţii notificate (ex. încălcări ale drepturilor de autor), fără identitatea persoanei care transmite o notificare, este probabil să nu se poată stabili dacă informaţiile în cauză constituie conţinut ilegal sau nu.

 5. 5. Societatea va confirma primirea Notificării de conținut ilegal la adresa de e-mail furnizată prin formular. În lipsa furnizării datelor de contact electronice ale persoanei care transmite o Notificare de conținut ilegal, Societatea nu va putea transmite persoanei respective o confirmare de primire a notificării.

 6. 6. Societatea ia decizii cu privire la informaţiile la care se referă notificările, în timp util, cu diligenţă, în mod nearbitrar şi cu obiectivitate.

 7. 7. Societatea va notifica, în condițiile legii, persoanei fizice sau entităţii respective, decizia pe care a luat-o în legătură cu informaţiile la care se referă notificarea, oferind informaţii cu privire la căile de atac posibile în legătură cu decizia.

 8. 8. Societatea poate solicita informații și date suplimentare persoanei care a transmis o Notificare de conținut ilegal, în măsura în care sunt necesare pentru soluționarea notificării primite și dacă au fost furnizate date de contact ale persoanei care a transmis notificarea respectivă.

 9. 9. Ca parte a investigațiilor din proprie inițiativă și/sau a analizării Notificărilor de conținut ilegal sau a altor notificări și raportări, Societatea utilizează diverse procese și instrumente pentru a identifica, revizui și modera Conținutul. Acest lucru poate include revizuirea umană, revizuirea automată sau o combinație a ambelor. În cazul în care vor fi utilizate mijloace automate pentru prelucrarea Notificărilor de conținut ilegal sau pentru luarea deciziilor cu privire la astfel de Notificări, Societatea va informa Utilizatorul cu privire la utilizarea mijloacelor automate, în cadrul deciziei menționate la punctul 9.7 de mai sus și/sau în alte situații prevăzute de lege.

 10. 10. Societatea suspendă prelucrarea Notificărilor de conținut ilegal care sunt în mod vădit nefondate conform Secțiunii 12 din prezentele Termeni și Condiții.

 11. 11. Persoana care a transmis o notificare are dreptul să depună o plângere în legătură cu deciziile luate de Societate cu privire la notificarea primită, în condițiile Secțiunii 11 din prezentele Termeni și Condiții.

 12. 12. Pentru claritate, pentru raportarea Conținutului ilegal se va utiliza exclusiv formularul nostru electronic de notificare ("Notificare de conținut ilegal").

 13. 13. De asemenea, vă informăm că în secțiunea Contact DSA accesibilă prin selectarea butonului "Contact DSA" din partea de jos a paginii de internet (footer) a Platformei Imobiliare.ro, găsiți următoarele informații:
   - punct unic de contact pentru autoritățile statelor membre, Comisia Europeană, comitetul menționat la art. 61 din DSA și notificatorii de încredere;
   - punct unic de contact pentru destinatarii serviciilor noastre.

 14. 14. Pentru toate celelalte raportări și notificări care nu fac obiectul acestei Secțiuni 9 sau cerințelor impuse de DSA, Utilizatorii pot contacta Societatea prin telefon, chat sau email, la datele de contact ale Societății publicate pe Platforma Imobiliare.ro.

10. Măsuri de restricționare, denunțare și alte măsuri

 1. 1. În urma investigațiilor din propria inițiativă, a Notificărilor de conținut ilegal sau altor notificări primite, Societatea poate lua măsuri suplimentare de investigație sau măsuri de restricționare a Conținutului, conform prezentelor Termeni și Condiții.

 2. 2. Societatea poate lua măsuri de verificare pentru stabilirea împrejurărilor cazului, acționând în mod proporțional și rezonabil, inclusiv, de exemplu, prin contactarea persoanei care a raportat, a autorului Conținutului (dacă Societatea cunoaște datele de contact ale acestora), a autorității competente sau a unui consultant extern.

 3. 3. În cazul în care sunt necesare informații suplimentare pentru lămurirea conformității unui Conținut și, în funcție de natura acestuia și de gravitatea încălcării, Societatea poate trimite un avertisment Utilizatorului/ Utilizatorilor responsabil/i de Conținutul respectiv, putând acorda acestora un termen pentru clarificări și/sau pentru conformare (ex. solicitarea modificării, retragerii Conținutului neconform, furnizării de documente justificative etc.). Dacă Utilizatorul nu dă curs, în termenul indicat de Societate, notificării de avertisment primite, Societatea poate lua alte măsuri mai grave de restricționare a Conținutului conform prezentelor Termeni și Condiții.

 4. 4. În funcție de gravitatea presupusei încălcări, Societatea poate bloca imediat respectivul Conținut, în particular, Anunțul, precum și toate serviciile de promovare aferente acestuia. În eventualitatea blocării Anunțului, va fi restricționată vizibilitatea acestuia, respectiv conținutul nu va fi vizibil sau disponibil persoanelor care utilizează secțiunea publică a Platformei Imobiliare.ro.

 5. 5. Societatea poate lua imediat orice măsură restrictivă cu privire la un Conținut ilegal la primirea unui ordin în acest sens emis de autorităţile competente conform art. 9 din DSA. Într-un astfel de caz, dacă cunoaşte datele de contact electronice relevante, Societatea va informa, în condițiile legii, Utilizatorul responsabil de Conținutul ilegal restricționat în orice fel, cu privire la ordinul primit şi la modul în care s-a dat curs ordinului, motivele deciziei, căile de atac posibile şi o descriere a domeniului de aplicare teritorial al ordinului respectiv.

 6. 6. Societatea poate lua următoarele măsuri, dacă există suficiente indicii că un Utilizator a furnizat pe Platforma Imobiliare.ro un Conținut care a încălcat prevederile legale, drepturile terților sau prezentele Termeni și Condiții, sau dacă Societatea deține orice alt interes legitim:

 7.  - restricționarea vizibilității în secțiunea publică din Platforma Imobiliare.ro, a Anunțurilor sau altor conținuturi inserate pe Platforma Imobiliare.ro;

 8.  - nepublicarea, întârzierea publicării Anunțurilor sau altor conținuturi inserate pe Platforma Imobiliare.ro;

 9.  - transmiterea de avertismente către Utilizatori;

 10.  - limitarea sau restricționarea (temporară sau permanentă) a utilizării Platformei Imobiliare.ro sau accesului la Platforma Imobiliare.ro.

 11. 7. Societatea suspendă furnizarea Serviciilor către Utilizatorii care furnizează frecvent Conţinut vădit ilegal conform Secțiunii 12 din prezentele Termeni și Condiții.

 12. 8. Societatea poate restricționa Anunțurile dacă acestea încalcă acest set de Termeni și Condiții (în special a prevederilor expuse în Secțiunea 6), drepturile unor terți prin, spre exemplu, conținutul sau prin modul lor de prezentare, sau orice prevederi legale aplicabile.

 13. 9. Societatea poate restricționa în mod final și definitiv accesul unui Utilizator la Platforma Imobiliare.ro, dacă acesta a încălcat în mod repetat prezentele Termeni și Condiții sau dacă a făcut acest lucru în circumstanțe deosebit de grave, a furnizat Conținut ilegal, sau dacă există alte motive importante.

 14. 10. Atunci când accesul unui Utilizator este restricționat, acesta nu mai poate utiliza Platforma Imobiliare.ro și nu mai poate înregistra un nou cont de Utilizator.

 15. 11. În cazul în care Societatea cunoaşte datele de contact electronice relevante, Utilizatorul cu privire la care Societatea a aplicat o restricție va fi informat cel târziu în momentul aplicării restricției (sau în termenul prevăzut de lege, dacă legea prevede un termen specific, prin raportare la tipul de restricție impusă și calitatea Utilizatorului) cu privire la detaliile restricției, motivele deciziei luate, temeiurile legale sau contractuale încălcate, căile de atac posibile, cu excepția ordinelor primite de la autoritățile competente sau în cazul în care este incident un conţinut comercial înşelător de largă circulaţie. Pentru evitarea oricărui dubiu, Utilizatorul afectat are întotdeauna dreptul la o cale de atac eficientă în faţa unei instanţe judecătoreşti împotriva unei decizii de restricționare luată de Societate.

 16. 12. Pentru claritate, Societatea va informa Utilizatorul profesionist conform Secțiunii 10.11 de mai sus în cazul eventualei restricţionări, suspendări sau sistări a furnizării Serviciilor sale către Utilizatorul profesionist respectiv.

 17. 13. În cazul în care Societatea decide să sisteze în totalitate furnizarea Serviciilor către un Utilizator care acţionează în capacitate comercială sau profesională (denumit în continuare "Utilizator profesionist"), Societatea va trimite Utilizatorului respectiv o informare conform Secțiunii 10.11 de mai sus, cu cel puţin 30 de zile înainte ca sistarea să intre în vigoare. Cu toate acestea, Societatea nu este obligată să procedeze conform acestei Secțiuni 10.13, în cazul în care un motiv legal imperativ sau o obligație juridică sau regulamentară îi permit Societății să acționeze astfel, sau dacă Utilizatorul a încălcat în mod repetat prezentele Termenii şi Condiţii, rămânând neafectat dreptul respectivului Utilizator la o cale de atac eficientă în faţa unei instanţe judecătoreşti.

 18. 14. Societatea poate lua orice acțiune pe care o consideră necesară în mod rezonabil pentru a se conforma legii aplicabile, ordinului sau solicitării unei instanțe judecătorești, și/sau unei autorități/ instituții competente. Societatea va informa autoritățile competente în cazul în care Societatea ia cunoştinţă de o informaţie care creează suspiciunea că a avut loc, are loc sau este probabil să aibă loc o infracţiune care implică o ameninţare la adresa vieţii sau a siguranţei uneia sau mai multor persoane.

 19. 15. Utilizatorul afectat, care nu este de acord cu decizia de restricționare luată de Societate, are dreptul să depună o plângere în conformitate cu prevederile Secțiunii 11 din prezentele Termeni și Condiții.

 20. 16. Societatea poate furniza datele cu privire la Utilizator și la Conținut la ordinul autorităților competente, inclusiv în condițiile art. 10 din DSA, și poate transmite date cu privire la notificările primite, Utilizatorilor afectați de măsurile luate cu privire la notificările respective.

 21. 17. Utilizatorii pot oricând denunța unilateral contractul de utilizare. În acest scop, un participant poate solicita ștergerea contului de Utilizator oricând.

 22. 18. Societatea poate denunța unilateral contractul de utilizare oricând, cu un preaviz de denunțare unilaterală de 15 zile (cu excepţia cazului în care contractul sau legea prevede un termen mai lung de preaviz), sub rezerva aplicării Secțiunii 10.13 de mai sus. Dreptul de restricționare a accesului rămâne neafectat.

11. Sistemul intern de soluţionare a plângerilor

 1. 1. Utilizatorii și persoanele care au transmis o notificare Societății au dreptul să depună o plângere în legătură cu deciziile luate de Societate cu privire la notificarea primită sau în legătură cu deciziile de restricționare pentru conţinut ilegal sau incompatibil cu prezentele Termeni și Condiţii.

 2. 2. Plângerea poate fi depusă în termen de şase luni de la data primirii deciziei de restricționare de Utilizatorul în cauză sau de la data în care notificatorul este informat cu privire la decizia luată de Societate cu privire la notificarea trimisă.

 3. 3. Plângerea poate fi depusă în cadrul sistemului intern al Societății de soluționare a plângerilor prin transmiterea sa pe cale electronică la adresa [email protected], potrivit instrucțiunilor furnizate în decizia sau expunerea de motive furnizată de Societate. Societatea suspendă prelucrarea plângerilor din partea Utilizatorilor și a notificatorilor conform Secțiunii 12 de mai jos.

 4. 4. În situația în care reclamantul nu a transmis Societății toate datele necesare identificării problemelor semnalate și soluționării plângerii, Societatea poate înștiința reclamantul cu privire la informațiile lipsă, Societatea putând acorda reclamantului un termen de clarificare/ conformare.

 5. 5. Societatea tratează plângerile depuse prin intermediul sistemului intern de soluţionare a plângerilor cu respectarea art. 20 DSA, în timp util, în mod nediscriminatoriu, diligent, şi nearbitrar.

 6. 6. Plângerile/sesizările vor fi analizate și vor primi un răspuns într-un termen rezonabil stabilit de Societate potrivit situației.

 7. 7. Societatea poate anula decizia de restricționare sau poate da curs notificării primite, dacă Societatea consideră că plângerea este fondată, în condițiile art. 20 alin. (4) DSA.

 8. 8. Reclamantul nemulțumit de soluția Societății cu privire la plângere are dreptul de a selecta un organism extrajudiciar de soluționare a litigiilor certificat în conformitate cu articolul 21 din DSA pentru a soluționa litigiile legate de măsurile respective, inclusiv de plângerile care nu au fost soluționate prin intermediul sistemului nostru de gestionare a plângerilor. Societatea și reclamantul vor colabora, cu bună-credință, cu organismul de soluționare a litigiilor selectat pentru a rezolva litigiul. Societatea își rezervă dreptul de a refuza să colaboreze cu organismul de soluționare a litigiilor în cazul în care un litigiu referitor la același Conținut și la motivele presupusei ilegalități a Conținutului sau a presupusei neconcordanțe a acestuia cu prezentele Termeni și Condiții, a fost deja soluționat sau face deja obiectul unei proceduri în curs de desfășurare în fața unei instanțe judecătorești competente sau în fața unui alt organism competent de soluționare extrajudiciară a litigiilor.

 9. 9. Nicio dispoziție din prezentele Termeni și Condiții nu afectează dreptul la o cale de atac eficientă în faţa unei instanţe judecătorești.

12. Politica privind utilizarea abuzivă

 1. 1. Societatea suspendă furnizarea Serviciilor pentru o perioadă rezonabilă de timp, către Utilizatorii care furnizează frecvent conţinut care este în mod vădit ilegal. Societatea va considera Conținutul vădit ilegal în cazul în care este evident pentru un nespecialist, fără efectuarea vreunei analize de fond, că acel Conţinut este ilegal, Societatea va emite un avertisment înainte de o astfel de suspendare.

 2. 2. Atunci când decide cu privire la o astfel de suspendare, Societatea va lua în considerare toate faptele și circumstanțele relevante care rezultă din informațiile de care dispune Societatea inclusiv (a) numărul absolut de elemente de conţinut vădit ilegal, transmise într-un anumit interval de timp; (b) proporţia relativă a numărului respectiv în raport cu numărul total de informaţii furnizate într-un anumit interval de timp; (c) gravitatea utilizărilor abuzive, inclusiv natura conţinutului ilegal, şi a consecinţelor acestora; (d) intenţia Utilizatorului care a furnizat Conținut ilegal, în măsura în care aceasta poate fi determinată de Societate.

 3. 3. Spre exemplu, Societatea poate lua în considerare următoarele circumstanțe agravante atunci când decide cu privire la o astfel de suspendare:
   - dacă Utilizatorul are un istoric de furnizare repetată de Conținut cu încălcarea dispozițiilor legale;
   - dacă Utilizatorul continuă să furnizeze Conținut ilegal în ciuda avertismentelor și măsurilor anterioare aplicate de Societate;
   - dacă Conținutul ilegal implică violență, discriminare, fraudă, activități infracționale;
   - dacă Utilizatorul a acționat cu intenția clară de a răspândi Conținut ilegal;
   - dacă Utilizatorul a încercat să manipuleze măsurile de Securitate ale Platformei Imobiliare.ro pentru a continua să publice Conținut ilegal;
   - dacă Utilizatorul a avut un comportament care a cauzat un prejudiciu semnificativ celorlalți Utilizatori, a pus Platforma Imobiliare.ro într-o lumină nefavorabilă sau care a creat un mediu nesigur sau ostil pentru ceilalți Utilizatori.

 4. 4. De asemenea, Societatea poate lua în considerare următoarele circumstanțe atenuante atunci când decide cu privire la o astfel de suspendare:
   - Utilizatorul are un istoric de cooperare cu Societatea, în special atunci când primește avertismente, și/sau de furnizare a Conținutului cu respectarea prevederilor legale;
   - Utilizatorul a luat măsuri proactive pentru a remedia încălcările anterioare.

 5. 5. Societatea suspendă prelucrarea Notificărilor de conținut ilegal pentru o perioadă rezonabilă de timp, dacă notificatorul în cauză trimite frecvent notificări care sunt în mod evident nefondate. Societatea va emite un avertisment înainte de o astfel de suspendare. Atunci când decide cu privire la o astfel de suspendare, Societatea va lua în considerare toate faptele și circumstanțele relevante care rezultă din informațiile de care dispune Societatea inclusiv (i) cantitatea, gravitatea și frecvența notificărilor nefondate; (ii) raportul dintre notificările nefondate și toate notificările notificatorului; și (iii) intențiile urmărite de către notificator, în măsura în care acestea pot fi determinate de Societate.

 6. 6. Societatea suspendă prelucrarea plângerilor din partea Utilizatorilor și a notificatorilor pentru o perioadă rezonabilă de timp, în cazul în care aceștia depun frecvent plângeri care sunt în mod evident nefondate. Societatea va emite un avertisment înainte de o astfel de suspendare. Atunci când decide cu privire la o astfel de suspendare, Societatea ia în considerare toate faptele și circumstanțele relevante care rezultă din informațiile pe care Societatea le are la dispoziție, inclusiv (i) valoarea, gravitatea și frecvența plângerilor nefondate; (ii) raportul dintre plângerile nefondate și toate plângerile; și (iii) intențiile urmărite de către Utilizator sau notificator, în măsura în care Societatea le poate stabili.

 7. 7. Societatea va stabili durata de suspendare de la caz la caz, în funcție de circumstanțele cazului respectiv, spre exemplu:
   a. Pentru încălcări minore: suspendare temporară pentru 24 de ore;
   b. Pentru încălcări moderate: suspendare temporară pentru 7 zile;
   c. Pentru încălcări grave: suspendare temporară pentru 15 zile.

13. Actualizarea bazelor de date, ștergerea Anunțurilor

Pentru a face căutarea proprietăților cât mai interesantă și mai plină de succes, Societatea depune toate eforturile pentru actualizarea bazelor sale de date. De aceea, Utilizatorii se angajează să șteargă Anunțurile de îndată ce proprietatea din ofertă a fost vândută/închiriată, sau dacă nu mai este disponibilă din alte motive.

14. Căutarea proprietăților, sisteme de recomandare și integritatea sistemului

 1. 1. Societatea utilizează sisteme de recomandare pentru a afișa informații pe Platforma Imobiliare.ro într-un mod mai relevant. Pentru a vă face cât mai ușor posibil să găsiți un Anunț potrivit, fiecare factor de filtrare și recomandare poate fi mai mult (sau mai puțin) important în diferite cazuri, în funcție de ceea ce credem că este cel mai probabil să producă o listă de Anunțuri pe care ați putea dori să le vizualizați.

 2. 2. Anunțurile publicate în cadrul Platformei Imobiliare.ro sunt afișate Utilizatorilor pe baza unor filtre/criterii dedicate, care permit selecția principiilor de sortare. Criteriile și filtrele de afișare și sortare utilizate în cadrul Platformei Imobiliare.ro permit afișarea și sortarea Anunțurilor pe baza unui sistem care ia în considerare motoarele (secțiunile) de căutare, criteriile și filtrele de căutare, precum și criteriile de sortare a rezultatelor căutării, prestabilite de Societate și selectate de Utilizator. Filtrele concrete de căutare și sortare prestabilite de Societate, ce pot fi selectate de Utilizator în cadrul Platformei Imobiliare.ro, sunt menționate în prezentele Termeni și Condiții cu titlu exemplificativ. Societatea poate modifica în timp denumirea sau configurația exactă a acestora.

 3. 3. Utilizatorii pot căuta proprietăți în bazele de date ale Platformei Imobiliare.ro exclusiv prin intermediul motoarelor de căutare oferite de Platforma Imobiliare.ro. Nu este permisă căutarea proprietăților eludând motoarele de căutare uzuale, în special, prin utilizarea programelor de căutare pentru accesarea bazelor de date ale Platformei Imobiliare.ro.

 4. 4. Utilizatorii pot căuta proprietăți în bazele de date ale Platformei Imobiliare.ro prin selectarea diferitelor motoare (secțiuni) de căutare, precum secțiunea cu proprietăți din România (motorul de căutare implicit) sau pot selecta alte motoare de căutare puse la dispoziție de Societate, precum Ansambluri rezidențiale sau Proprietăți internaționale.

 5. 5. În cadrul fiecărui motor de căutare (secțiune), Utilizatorii pot selecta filtre specifice prestabilite de Societate și selectate de Utilizator, pentru a reduce rezultatele căutării în vederea unei potriviri mai bune a Anunțurilor afișate cu interesele Utilizatorilor:

 6.  A. Secțiunea cu proprietăți din România (motorul de căutare implicit):

 7. a) Anunțurile afișate în lista de rezultate pot fi filtrate după numeroase criterii de filtrare precum: zonă, tip proprietate, tip tranzacție, preț, număr camere, suprafață, an construcție, compartimentare, lipsă comision, Anunț cu foto/video (implicit), locuințe noi etc.

 8. b) Pentru dispozitivele cu monitor, afișăm Anunțurile și pe hartă, sub forma unor pin-uri.

 9. c) Listele de Anunțuri pe site-ul www.imobiliare.ro sunt sortate implicit (Top Listing) în funcție de criteriul comercial, respectiv de tipul de serviciu de promovare achiziționat de Utilizatorul care a publicat Anunțul. Practic, un Anunț pentru care s-a achiziționat un serviciu de promovare superior (i.e cu vizibilitate mai mare) va apărea mai sus în rezultate față de un Anunț pentru care s-a achiziționat un serviciu de promovare inferior.

 10. d) Listele de anunțuri din Aplicația Imobiliare.ro sunt sortate implicit după potrivire, pe baza sistemului nostru de recomandări descris la punctele 14.13-14.16 de mai jos, dacă utilizarea sa este permisă de Utilizator și dacă sunt disponibile datele pe baza cărora funcționează acest sistem, sau, în caz contrar, sortarea implicită se face în funcție de data publicării descrescătoare conform 14.5.A.lit. g) de mai jos.

 11. e) Însă, Utilizatorul poate schimba ordinea afișării Anunțurilor atât pe website-ul www.imobiliare.ro, cât și în Aplicația Imobiliare.ro, în funcție de propriul interes, prin selectarea de către acesta a altor criterii de sortare specifice prestabilite de Societate, precum:

   • preț crescător – Anunțurile sunt afișate în ordine crescătoare a prețului, începând cu Anunțurile cu cel mai mic preț, până la cele cu cel mai mare preț.

   • preț descrescător – Anunțurile sunt afișate în ordine descrescătoare a prețului, începând cu Anunțurile cu cel mai mare preț, până la cele cu cel mai mic preț.

   • data publicării descrescătoare – Anunțurile sunt afișate în ordine descrescătoare a datei de publicare, începând cu Anunțurile publicate cu data cea mai recentă, până la cele cu cea mai îndepărtată data de publicare.

 12. f) Anunțurile care au identice caracteristicile alese drept criterii de sortare (de exemplu au același preț atunci când criteriul de sortare ales a fost prețul crescător/ descrescător), vor fi afișate pe website-ul www.imobiliare.ro în funcție de următorii parametrii de afișare (enumerați mai jos în ordinea aplicării):

   • criteriul comercial - Top Listing (tipul de serviciu de promovare achiziționat de Utilizatorul care a publicat Anunțul respectiv). Practic, dacă Utilizatorul a ales ca Anunțurile să fie afișate în funcție de prețul crescător, Anunțul pentru care s-a achiziționat un serviciu de promovare superior (i.e cu vizibilitate mai mare) va apărea în lista de rezultate înaintea unui Anunț pentru care s-a achiziționat un serviciu de promovare inferior. Dacă un Utilizator a achiziționat un serviciu de promovare superior pentru un anumit Anunț publicat de acesta, poate însemna că respectivul Utilizator are un interes crescut de a promova respectivul Anunț și astfel sunt șanse mai mari să încheiați o tranzacție mai rapidă cu privire la acesta.

   • criteriul numărului mediu zilnic de afișări: Dacă Anunțurile au preț egal și sunt promovate printr-un serviciu de promovare de același rang (Top Listing), va fi afișat înainte în lista de rezultate Anunțul cu media zilnică de afișări cea mai mică. În felul acesta, Anunțurile cu mai puține afișări devin mai proeminente, pentru o distribuție cât mai egală a Anunțurilor, în scopul creșterii șanselor ca proprietatea respectivă să fie vizualizată de un Utilizator.

   • data publicării descrescătoare - Dacă Anunțurile au preț egal, sunt promovate printr-un serviciu de promovare de același rang (Top Listing) și au același număr de afișări, va fi afișat înainte în lista de rezultate Anunțul publicat la o dată mai recentă. Un Anunț mai nou este probabil să fie mai relevant pentru dumneavoastră prin raportare, în principal, la probabilitatea încheierii unei tranzacții de către un alt Utilizator cu privire la Anunțul respectiv și eliminării Anunțului respectiv din cadrul Platformei Imobiliare.ro, și la șansele mai mari ca Anunțul respectiv să nu fi fost văzut de dumneavoastră.

 13. g) Anunțurile (i) care au identice caracteristicile alese drept criterii de sortare (de exemplu au același preț atunci când criteriul de sortare ales a fost prețul crescător/ descrescător), precum și (ii) în cazul în care Utilizatorul nu a permis aplicarea sistemului nostru de recomandări descris la punctele 14.13 – 14.16 de mai jos și/sau dacă nu sunt disponibile datele necesare pentru funcționarea acestui sistem, vor fi afișate în Aplicația Imobiliare.ro în funcție de următorul parametru de afișare :

   • data publicării descrescătoare - Va fi afișat înainte în lista de rezultate Anunțul publicat la o dată mai recentă. Un Anunț mai nou este probabil să fie mai relevant pentru dumneavoastră prin raportare în principal la probabilitatea încheierii unei tranzacții de către un alt Utilizator cu privire la Anunțul respectiv și eliminării Anunțului respectiv din cadrul Aplicatiei Imobiliare.ro, și la șansele mai mari ca Anunțul respectiv să nu fi fost văzut de dumneavoastră.

 14.  B. În cadrul secțiunii cu Ansambluri rezidențiale:

 15. a) Anunțurile afișate în lista de rezultate pot fi filtrate după numeroase criterii de filtrare prestabilite de Societate și selectate de Utilizator precum: localitate, zonă, tip proprietate, preț, număr camere, suprafață, stadiu construcție etc.

 16. b) Pentru dispozitivele cu monitor, afișăm anunțurile și pe hartă, sub forma unor pin-uri.

 17. c) Sistemul de afișare și sortare a Anunțurilor ia în considerare și criteriile de căutare stabilite în mod liber de Utilizator prin completarea de către acesta a câmpurilor privind numele ansamblului și cuvinte-cheie introduse de Utilizator.

 18. d) Listele de Anunțuri sunt sortate implicit în funcție de tipul de serviciu de promovare achiziționat de Utilizatorul care a publicat Anunțul (Promovare), fiind afișate la începutul listei de rezultate Anunțurile pentru care Utilizatorii au achiziționat un serviciu de promovare superior.

 19. e) Însă, Utilizatorul poate schimba ordinea afișării Anunțurilor în funcție de propriul interes, prin selectarea de către acesta a altor criterii de sortare specifice prestabilite de Societate, precum:

   • nume crescător: – Anunțurile sunt afișate în ordine alfabetică (ordine ascendentă) a denumirii ansamblurilor respective, începând cu cele ale căror denumire este inițializată cu caractere numerice, apoi cu litera A până la litera Z.

   • nume descrescător: – Anunțurile sunt afișate în ordine invers alfabetică (ordine desecendentă) a denumirii ansamblurilor respective, începând cu cele ale căror denumire este inițializată cu caractere numerice, apoi cu litera A până la litera Z.

   • preț crescător – Anunțurile sunt afișate în ordine crescătoare a prețului, începând cu Anunțurile cu cel mai mic preț, până la cele cu cel mai mare preț.

   • preț descrescător – Anunțurile sunt afișate în ordine descrescătoare a prețului, începând cu Anunțurile cu cel mai mare preț, până la cele cu cel mai mic preț.

   • cele mai noi Anunțuri – Anunțurile sunt afișate în ordine descrescătoare a datei de publicare, începând cu Anunțurile publicate cu data cea mai recentă, până la cele cu cea mai îndepărtată data de publicare.

 20. f) Ansamblurile rezidențiale care au identice caracteristicile alese drept criterii de sortare (de exemplu au același preț atunci când criteriul de sortare ales conform celor de mai sus a fost prețul crescător/ descrescător), vor fi sortate și departajate similar Anunțurilor cu proprietăți din România, în funcție de parametrii de afișare menționați la Secțiunea 14.5.A.e) de mai sus.

    C. În cadrul secțiunii cu Proprietăți internaționale:

     - Anunțurile pot fi filtrate după criterii de căutare prestabilite de Societate și selectate de Utilizator precum: țară (implicit fiind afișate proprietățile din toate țările), locație, tip de proprietate (implicit fiind afișate apartamentele).

     - Proprietățile internaționale sunt afișate în lista de rezultate în funcție de criteriul comercial (Top Listing), adică de tipul serviciul de promovare achiziționat pentru respectivul Anunț de Utilizatorul care l-a publicat. Un Anunț pentru care a fost achiziționat un serviciu de promovare superior, va fi afișat înaintea unuia pentru care a fost achiziționat un serviciu de promovare inferior.

 21. 6. În secțiunea de detalii aferentă Anunțului privind o proprietate din România, Societatea poate sugera Utilizatorilor care accesează respectivul Anunț, proprietăți similare afișate în baza unui sistem cu următorii parametrii pentru sugerarea Anunțurilor:

 22.  a) categoria proprietății: vor fi sugerate Anunțuri din aceeași categorie a tipului de proprietate cu cea a Anunțului respectiv (de ex. case). În felul acesta, crește probabilitatea să găsiți potrivit un alt Anunț care vizează același tip de proprietate care vă interesează.

 23.  b) tipul de tranzactie: vor fi sugerate Anunțuri cu același tip de tranzactie cu cea a Anunțului respectiv (de ex. de vânzare). În felul acesta, crește probabilitatea să găsiți potrivit un alt Anunț care vizează același tip de tranzacție care vă interesează.

 24.  c) localitate: vor fi sugerate Anunțuri cu proprietăți situate în aceeași localitate cu cea din Anunțul respectiv (de ex. Timișoara). În felul acesta, restrângem aria de localizare a proprietăților similare, sugerate la localitatea relevantă pentru dumneavoastră.

 25.  d) preț: vor fi sugerate Anunțuri privind proprietăți al căror preț se află într-o marjă de 85% și 115% din prețul afișat pentru proprietatea la care se referă Anunțul respectiv. În felul acesta, vă sugerăm proprietăți care se apropie de marja de buget a prețului ce pare relevant pentru dumneavoastră.

 26.  e) zona: vor fi sugerate Anunțuri cu proprietăți situate în aceeași zonă cu cea din Anunțul respectiv (de ex. zona Aradului din Timișoara). În felul acesta, sunt mai multe șanse ca Anuntul sa fie de interes pentru dumneavoastră dacă proprietatea este din aceeași zonă ce pare relevantă pentru dumneavoastră. Acest parametru este opțional pentru Societate și este luat în calcul doar dacă în baza de date a Societății există minimum 9 Anunturi cu proprietăți din zona în care se află proprietatea la care se referă Anunțul respectiv.

 27. 7. Ordinea afișării acestor Anunțuri similare sortate conform punctului 14.6 de mai sus este determinată de data publicării, respectiv vor fi afișate Anunțurile similare începând cu cele publicate la momentul cel mai recent, până la cele publicate la momentul cel mai îndepărtat în timp. Un Anunț mai nou este probabil să fie mai relevant pentru dumneavoastră prin raportare, în principal, la probabilitatea încheierii unei tranzacții de către un alt Utilizator cu privire la Anunțul respectiv și eliminării Anunțului respectiv din cadrul Platformei Imobiliare.ro, și la șansele mai mari ca Anunțul mai nou să nu fi fost vizualizat de dumneavoastră.

 28. 8. În cadrul secțiunii privind Agențiile, Agențiile sunt afișate în funcție de criteriile de căutare selectate de Utilizator și de următorii parametrii de sortare:

 29.  a) Parametrul principal care se aplică cu prioritate - Rangul Agenției determinat de pachetul achiziționat de Utilizatorul profesionist respectiv. Practic, sunt afișate prioritar agențiile marcate cu eticheta PRO, aferentă achiziționării celor mai bune și scumpe pachete și abonamente (BEST), și, ulterior, sunt afișate agențiile nemarcate cu eticheta PRO, aferente tuturor celorlalte tipuri de pachete și abonamente. Astfel, ne asigurăm că sunt afișate, în primul rând, agențiile care au achiziționat Servicii complete, care, în felul acesta au o probabilitate mai mare de a satisface interesele variate ale Utilizatorilor.

 30.  b) Parametrul secundar - Relevanța în funcție de numărul de anunțuri active – Agențiile afișate conform punctului 14.8.a) de mai sus, sunt sortate și afișate în ordinea descrescătoare a numărului de Anunțuri active publicate de Agenția respectivă în cadrul Platformei noastre. Practic, Agențiile marcate cu eticheta PRO ce se afișează prioritar, sunt afișate în ordinea descendentă a numărului de Anunțuri active, respectiv, începând cu Agențiile PRO cu cele mai multe Anunțuri active, până la Agențiile PRO cu cele mai puține Anunțuri active, iar apoi sunt afișate în ordine, celelalte Agenții nemarcate cu eticheta PRO, începând cu cele cu cele mai multe Anunțuri active, până la cele cu cele mai puține Anunțuri active. În felul acesta, datorită unui număr mai mare de Anunțuri active ale unei Agenții, este o probabilitate mai mare să găsiți un Anunț potrivit pentru dumneavoastră, și, astfel, Agenția respectivă să fie mai relevantă pentru dumneavoastră.

 31. 9. Opțional, Utilizatorul poate restrânge Agențiile afișate conform parametrilor de sortare explicați mai sus, prin introducerea unor filtre de căutare, precum selectarea localității aferente Agenției (implicit București) și menționarea în câmpul de căutare a denumirii Agenției dorite.

 32. 10. În cadrul secțiunii privind Dezvoltatorii, Dezvoltatorii sunt afișați în funcție de criteriile de căutare selectate de Utilizator și de următorii parametrii de sortare:

 33.  a) Parametrul principal care se aplică cu prioritate - Relevanța în funcție de numărul de Anunțuri active – Dezvoltatorii sunt sortați și afișați în ordinea descrescătoare a numărului de Anunțuri active publicate în cadrul Platformei noastre. Practic, Dezvoltatorii sunt afișați în ordine, începând cu cei cu cele mai multe Anunțuri active, până la cei cu cele mai puține Anunțuri active.

 34.  b) Parametrul secundar - Dezvoltatorii cu același număr de Anunțuri active sunt sortați în ordinea descrescătoare a numărului de proiecte derulate și publicate în cadrul Platformei noastre, începând cu cei cu cele mai multe proiecte, până la cei cu cele mai puține proiecte.

 35. 11. Opțional, Utilizatorul poate restrânge rezultatele afișării Dezvoltatorilor conform parametrilor de sortare explicați mai sus, prin introducerea unor filtre de căutare, precum selectarea localității aferente Dezvoltatorului (implicit București) și menționarea în câmpul de căutare a denumirii Dezvoltatorului dorit.

 36. 12. Utilizatorii sunt liberi să selecteze sau să nu selecteze filtrele prestabilite de Societate, disponibile în paginile de căutare a Anunțurilor pentru proprietăți din România, Ansambluri Rezidențiale sau Proprietăți internaționale/ Agențiilor/ Dezvoltatorilor, precum și să introducă sau să nu introducă în câmpurile de căutare disponibile, denumirile sau cuvintele cheie dorite. În funcție de filtrele aplicate de Utilizator pentru a restrânge rezultatele căutării la parametrii specifici ai Anunțurilor, precum și de expresiile sau de frazele căutate, diferiți parametri pot să crească sau să scadă scorul final de potrivire și poziția Anunțurilor individuale în rezultatele căutării.

 37. 13. În cadrul Platformei Imobiliare.ro, Utilizatorii pot primi, de asemenea, recomandări pentru Anunțuri care credem că ar fi de interes pentru dumneavoastră.

 38. 14. Astfel de recomandări pot fi sugerate numai dacă v-ați exprimat acordul prealabil pentru plasarea și citirea de cookies, respectiv colectarea datelor despre activitățile dumneavoastră online - potrivit instructiunilor în acest sens din site-ul www.imobiliare.ro. Vă puteți retrage oricând consimțământul conform instructiunilor în acest sens din site-ul www.imobiliare.ro.

 39. 15. În felul acesta, pentru sugerarea Anunțurilor care credem că ar putea fi de interes pentru dumneavoastră, folosim un sistem de recomandare care ia în considerare o combinație de factori și date despre activitatea online a Utilizatorilor în cadrul Platformei noastre, precum:

 40.  • Informații despre Anunțurile vizitate, precum: id-ul Anunțului, data de ștergere a Anunțului (dacă există), județ, localitate, zone, categorie (apartament, casa etc.) și tip tranzacție (de vânzare, de închiriat), preț etc. În felul acesta, vă vom putea face recomandări de proprietăți cu caracteristici similare.

 41.  • Informații despre vizitarea Platformei noastre de către Utilizatori, care ne arată un interes mai mare al acestora cu privire la un anumit Anunț, în principal pe baza gradului de accesare de către Utilizatorii respectivi a opțiunilor din pagina de detalii a Anunțului respectiv (ex. selectarea Anunțului drept favorit etc.).

 42.  • Anunțuri de interes pentru alți Utilizatori care par a avea caracteristici și interese similare cu ale dumneavoastră.

 43.  • Importanța relativă a acestor criterii este influențată de modul în care utilizați Platforma noastră, inclusiv de frecvența cu care utilizați Serviciile noastre și de timpul alocat pentru vizitarea Platformei Imobiliare.ro.

 44. 16. Utilizatorul nu poate lua nicio măsură care poate avea drept rezultat suprasolicitarea infrastructurii Platformei Imobiliare.ro, sau cu privire la care, nu poate fi așteptat, în mod rezonabil, ca ceilalți Utilizatori să o tolereze. Utilizatorilor nu li se permite blocarea, rescrierea sau modificarea conținutului generat de Platforma Imobiliare.ro sau crearea, în niciun alt mod, a unei perturbări prin imixtiunea cu Platforma Imobiliare.ro.

15. Garanția

În cazuri de forță majoră, Societatea va fi exonerată de obligația sa de executare. Vor fi considerate forță majoră toate evenimentele neprevăzute, precum și acele evenimente pentru ale căror efecte legate de executarea contractului nu este responsabilă niciuna dintre părți. Astfel de evenimente vor include, în special, măsuri legale în situații de grevă, de asemenea, și atunci când survin în cadrul unor companii terțe, măsuri oficiale luate de autorități, defecțiunea rețelelor de comunicații și a portalurilor altor furnizori, perturbări privitoare la operatorii de rețea și alte defecțiuni, de asemenea, în cazul în care astfel de evenimente survin la nivel de subcontractanți, sub-furnizori și subcontractanții acestora, sau de operatori ai procesoarelor de date subnodale. Utilizatorii nu pot avea nicio pretenție la vreo despăgubire pentru defecțiuni pentru care Societatea nu este responsabilă.

16. Limitarea răspunderii

Cu excepția încălcării obligațiilor contractuale esențiale, Societatea poate fi răspunzătoare pentru daune față de comercianți, numai dacă, și în măsura în care, Societatea a acționat cu intenție sau din culpă gravă. În cazul încălcării obligațiilor contractuale esențiale, Societatea va fi răspunzătoare pentru orice conduită culpabilă a reprezentanților săi legali, a directorilor executivi sau a altor persoane angajate de Imobiliare.ro în vederea executării obligațiilor sale.

Față de consumatori, Societatea va fi ținută răspunzătoare numai pentru acțiuni săvârșite cu intenție sau din culpă gravă. Cu toate acestea, în cazul încălcării obligațiilor contractuale esențiale, sau în cazul în care Societatea este responsabilă pentru imposibilitatea de executare a obligațiilor contractuale, Societatea va fi răspunzătoare pentru orice conduită culpabilă a reprezentanților săi legali, a directorilor executivi sau a altor persoane angajate de Societate în vederea executării obligațiilor sale.

Cu excepția conduitei intenționate sau a culpei grave a reprezentanților săi legali, a directorilor executivi sau altor persoane angajate de Imobiliare.ro în executarea obligațiilor sale, răspunderea Imobiliare.ro va fi limitată cantitativ, sub rezerva și în limitele permise de lege, la daunele tipice previzibile în momentul încheierii contractului.

O răspundere pentru compensarea unei daune indirecte, în special pentru câștigul nerealizat, va fi acordată, sub rezerva și în limitele permise de lege, numai în cazul conduitei intenționate sau a culpei grave a reprezentanților săi legali, a directorilor executivi sau altor persoane angajate de Imobiliare.ro în vederea executării obligațiilor sale, și numai în baza unei hotărâri judecătorești definitive.

Excluderile și limitările de răspundere de mai sus față de comercianți sau consumatori nu vor fi aplicabile nici în cazul garanțiilor specifice acordate de Societate, nici în cazul daunelor rezultate din atingeri aduse vieții sau sănătății sau al încălcării prevederilor legale obligatorii.

17. Dreptul de autor și drepturile de utilizare

Toate datele, informațiile, siglele companiilor, textele, programele și imaginile Anunțurilor inserate pe Platforma Imobiliare.ro vor fi supuse limitărilor legilor dreptului de autor. Utilizatorul va folosi doar acele date, informații, sigle ale companiilor, texte, programe și imagini pe care este autorizat să le utilizeze fără restricții și care nu sunt grevate de drepturi ale unor terți - în special, de drepturi de proprietate intelectuală ale unor terți. Modificarea, prelucrarea ulterioară și utilizarea de către terți, în orice fel de medii, nu sunt permise. Drepturile Utilizatorilor rămân neafectate de prezenta. Aceștia pot continua să dispună în mod liber de datele și informațiile proprii.

18. Legea aplicabilă și jurisdicție

Drepturile și obligațiile părților, impuse de prezentele T&C, precum și toate efectele juridice pe care le produce acest set de T&C, vor fi interpretate și guvernate de legislația aplicabilă în România. Orice litigiu care are ca obiect aceste T&C va fi adus spre soluționare în fața instanțelor românești, cu excepția cazului în care se optează pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor conform prezentelor Termeni și Condiții sau în alte cazuri prevăzute de lege.

II. Politica De Confidențialitate A Datelor

Societatea prelucrează o serie de date cu caracter personal ale Utilizatorilor, atunci când aceștia utilizează Platforma Imobiliare.ro sau Serviciile Societății.

Această politică de confidențialitate ("Politica") descrie ce tipuri de date cu caracter personal sunt prelucrate, cum sunt acestea utilizate, care sunt opțiunile dvs. în legătură cu aceste prelucrări, precum și modul în care Noi vom respecta drepturile pe care le aveți în calitate de persoană vizată, conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 ("GDPR").

ÎNAINTE DE A UTILIZA PLATFORMA IMOBILIARE.RO SAU SERVICIILE NOASTRE, VA RECOMANDĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEASTĂ POLITICĂ PENTRU A ÎNȚELEGE CUM VĂ SUNT PRELUCRATE DATELE CU CARACTER PERSONAL.

1. Cine este responsabil de prelucrarea datelor dvs.?

Realmedia Network SA, Bulevardul Victor Babeș, nr. 2, Timișoara, România, este operatorul datelor cu caracter personal, conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal inclusiv GDPR, în ceea ce privește datele cu caracter personal ale Utilizatorilor colectate și prelucrate prin intermediul Platformei Imobiliare.ro.

Pentru activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal Societatea și-a desemnat un responsabil cu protecția datelor (Data Protection Officer sau DPO) care poate fi contactat folosind următoarele date de contact:

Email: [email protected]

Telefon: +40 21 20 30 821

În ceea ce privește datele colectate prin intermediul fișierelor de tip cookies pentru scop de marketing (pentru detalii a se vedea secțiunea Politica de Cookies), Societatea, în calitate de membru al societăților din Grupul Ringier, cooperează cu Ringier România SRL pentru gestionarea modului în care sunt utilizate tehnologiile cookies pentru publicitatea on-line. În legătură cu aceste tipuri de prelucrări, Societatea acționează în calitate de operator asociat cu Ringier România în conformitate cu art. 26 din GDPR. Atât Societatea, cât și Ringier România și-au asumat obligația de a respecta legislația privind protecția datelor cu caracter personal în legătură cu această prelucrare.

2. Ce date prelucrăm?

Prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

2.1. Date pe care le furnizați în mod direct

Atunci când vă creați un cont de Utilizator, trebuie să ne furnizați o serie de date, cum ar fi: nume, prenume, adresa de e-mail/ nr. telefon mobil.

În cazul în care există raporturi comerciale (plata pentru publicarea unui anunț) trebuie furnizate informații suplimentare pentru emiterea facturii fiscale: adresa de domiciliu, denumirea societății comerciale, CUI, număr de ordine la Registrul Comerțului, adresa sediului social, în cazul persoanelor juridice. Puteți să includeți o serie de informații în profilul dvs. de Utilizator.

De asemenea, putem stoca informațiile pe care le primim de la dvs., cum ar fi: ca urmare a unor solicitări transmise prin e-mail sau chat, sau când comunicați prin intermediul Platformei Imobiliare.ro cu alți Utilizatori, informațiile privind anunțurile salvate de dvs.

Pentru furnizarea unor servicii adiacente oferite de terți, inclusiv societăți din grupul Ringier România, de ex. servicii de intermediere credite putem colecta date specifice necesare furnizării acestora, conform reglementărilor în vigoare (vârstă, adresa de domiciliu, vechimea la angajator, venitul obținut, rate lunare existente, etc). Totodată, putem colecta datele primite de la partenerii/societățile din grup referitoare la rezoluția solicitărilor trimise de dvs (de ex. stadiul dosarului de creditare, date financiare ale creditului contractat, etc).

2.2. Date colectate sau generate de Noi ca urmare a interacțiunii dvs. cu Platforma Imobiliare.ro

Înregistrăm în jurnal informații cu privire la modul în care utilizați Platforma Imobiliare.ro, cum ar fi când și/ sau cum vizitați sau utilizați Serviciile oferite de Societate, inclusiv modul în care utilizați Platforma Imobiliare.ro (e.g. dacă ați accesat Platforma Imobiliare.ro, ce tipuri de anunțuri ați vizualizat).

În plus față de informațiile personale, sistemele noastre colectează în mod automat o serie de informații anonime care ne ajută să înțelegem mai bine cum este folosit Imobiliare.ro și cum putem să ne îmbunătățim Serviciile. Aceste date includ adresa de IP a computerului cu care accesați Imobiliare.ro, sistemul de operare folosit, software-ul de navigare folosit și timpul petrecut în Site, paginile vizitate, anunțurile contactate etc.

De asemenea, utilizăm module cookie și tehnologii similare pentru a vă recunoaște pe dvs. și dispozitivele dvs. De asemenea, permitem altor persoane să utilizeze module cookie. Modul în care utilizăm aceste tehnologii sunt descrise în Politica privind Cookies.

În cazul Aplicației Imobiliare.ro, utilizăm de asemenea date de geolocalizare oferite de dispozitivul mobil, precum și ID-ul Publicitar Google.

2.3. Datele obținute de la terți

Primim informații despre vizitele dvs. și interacțiunea cu serviciile furnizate de alte entități când vizitați serviciile altor furnizori care includ reclame, module cookie sau tehnologii asemănătoare.

3. De ce vă prelucrăm datele cu caracter personal?

În cele ce urmează vă vom informa cu privire la scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele dvs cu caracter personal, precum și cu privire la temeiul legal pentru prelucrarea datelor.

3.1. Utilizarea Serviciilor de către Utilizatori

Dacă doriți să vă bucurați de toate facilitățile oferite de Platforma Imobiliare.ro, trebuie să vă creeati un cont de Utilizator. Contul de Utilizator vă permite să accesați o serie de Servicii dedicate Utilizatorilor înregistrați, cum ar fi, să încărcați anunțuri, să salvați anunțurile preferate, să comunicați cu alți Utilizatori, să primiți anunțuri și alerte în legătură cu anunțurile imobiliare publicate etc.

Temeiul juridic: art. 6(1)(b) GDPR - încheierea și executarea contractului

În cazul datelor cu caracter personal ale reprezentanților Utilizatorilor (persoane juridice) Avem un interes legitim să ne desfășurăm în mod adecvat raporturile contractuale cu clienții noștri persoane juridice. Drepturile și interesele persoanelor fizice (i.e. reprezentanții Utilizatorilor persoane juridice) nu sunt prejudiciate întrucât din perspectiva clientului persoană juridică, prelucrarea este necesară în contextul desfășurării relațiilor de muncă / colaborare pe care aceștia o au cu persoanele fizice ale căror date sunt furnizate / asociate contului de Utilizator (persoană juridică).

Temeiul juridic: art. 6(1)(f) GDPR - interes legitim

În cazul în care colectăm date pentru serviciile de intermediere credite oferite de terți, inclusiv societăți din grupul Ringier România avem un interes legitim. Considerăm că interesul nostru legitim nu aduce atingere drepturilor și intereselor persoanelor vizate întrucât comunicările sunt legate strâns de furnizarea Serviciilor solicitate.

Temeiul juridic: art. 6(1)(f) GDPR - interes legitim

3.2. Gestiunea relațiilor cu Utilizatorii și suport

Prelucrăm o serie de date cu caracter personal pentru a gestiona relațiile cu Utilizatorii Platformei Imobiliare.ro, spre exemplu, atunci când ne contactează cu diverse întrebări sau solicitări privind funcționalitățile Platformei Imobiliare.ro, disfuncționalități ale Platformei Imobiliare.ro sau erori.

De asemenea, ca parte a serviciilor de suport și gestiune a relațiilor cu Utilizatorii, putem fi contactați și putem contacta Utilizatorii și prin telefon.

Putem înregistra convorbirile telefonice cu Utilizatorii. Înregistrarea convorbirilor ne ajută să gestionăm activitatea noastră internă în departamentul relevant. De asemenea, aceste înregistrări pot fi folosite pentru a verifica modul în care au fost soluționate cererile Utilizatorilor sau în cazul unor eventuale litigii / dispute legate de modul de gestiune a activității noastre în relația cu Utilizatorii. Înregistrarea se va face doar dacă vom avea consimțământul interlocutorului.

Temeiul juridic: art. 6(1)(f) GDPR - interes legitim pentru înregistrarea convorbirii art. 6(1)(a) GDPR - consimțământ și art. 6(1)(f) GDPR - interes legitim (dacă înregistrările sunt ulterior necesare pentru apărarea drepturilor și intereselor noastre în justiție, efectuarea de cercetări disciplinare cu privire la angajații noștri etc)

3.3. Furnizarea de comunicări privind Serviciile

Utilizatorii pot primi diverse comunicări de la Societate care țin de furnizarea Serviciilor (e.g. dacă Utilizatorul a primit un mesaj din partea altor Utilizatori, notificări privind situația vizualizărilor și/sau accesărilor anunțurilor postate de Utilizatori etc.). Considerăm că interesul nostru legitim nu aduce atingere drepturilor și intereselor persoanelor vizate întrucât comunicările sunt legate strâns de furnizarea Serviciilor solicitate.

Temeiul juridic: art. 6(1)(f) GDPR - interes legitim

3.4. Furnizarea de comunicări comerciale

Dorim să vă transmitem comunicări comerciale (cum ar fi, anunțuri despre vânzarea, închirierea sau amenajarea locuințelor), informări privind noile Servicii oferite de Societate, să vă lansăm invitații de a participa la sondaje, sau de a răspunde la chestionare, precum și pentru a vă comunica alte informații similare care considerăm că pot fi de interes pentru dvs. Vom face acest lucru numai după obținerea și în baza consimțământului dvs neechivoc.

De asemenea, dacă sunteți de acord, datele dvs. pot fi comunicate partenerilor noștri sau Societatea le poate folosi (fără a le dezvălui partenerilor), pentru a vă transmite materiale promoționale / comunicări comerciale privind produsele / serviciile partenerilor Societății.

Utilizatorii se pot oricând dezabona de la aceste comunicări. Spre exemplu, dacă vă retrageți consimțământul pentru comunicările comerciale nu vă vom mai putea transmite ofertele noastre sau nu veți mai participa la sondajele și chestionarele noastre.

Dezabonarea se poate efectua specific, folosind link-ul de dezabonare din subsolul emailului primit, sau se poate efectua generic, din Contul meu de pe www.imobiliare.ro sau din aplicațiile mobile, secțiunea Setări, de unde pot fi gestionate toate abonările existente.

Temei juridic: art. 6(1)(a) GDPR - consimțământ

3.5. Analiza interacțiunii dvs. cu Societatea în vederea furnizării unor oferte personalizate, [inclusiv pe baza unor analize avansate]

Putem realiza diverse raportări, analize și studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate și succesul acestora, sau cu privire la activitatea de vânzări a Societății.

În anumite situații, putem utiliza informațiile colectate de la dvs. în combinație cu datele pe care le obținem de la echipele noastre de vânzări și/sau de marketing cu privire la interacțiunea dvs. cu Societatea, pe care să le folosim în contextul comunicărilor noastre de marketing. Dorim să eficientizam activitatea noastră de marketing, oferind clienților noștri produse / servicii relevante și personalizate. Toate informațiile utilizate sunt în format anonimizat.

Temei juridic: art. 6(1)(f) GDPR interes legitim art. 6(1)(a) GDPR - consimțământ (în cazul analizelor de marketing avansate)

3.6. Analize și statistici privind funcționarea Site-ului, cookies și tehnologii similare

Putem folosi datele cu caracter personal pe care le furnizează Utilizatorii sau pe care le colectăm în contextul utilizării Serviciilor pentru scopul efectuării unor analize și statistici privind Serviciile noastre, inclusiv a modului în care funcționează Platforma Imobiliare sau sunt oferite Serviciile. Analizele și statisticile pe care le facem ne ajută să înțelegem mai bine cum am putea să îmbunătățim Serviciile noastre sau funcționalitățile Site-ului.

În efectuarea analizelor și statisticilor utilizăm de asemenea cookies și alte tehnologii similare conform Politicii privind Cookies.

De asemenea, cookie-urile și tehnologiile similare sunt utilizate pentru a vă oferi publicitate bazată pe interes. În cazul în care utilizați Aplicația Imobiliare.ro putem colecta și datele de geolocalizare - pentru a determina și a vă prezența anunțuri imobiliare din zona în care e localizat dispozitivul. Vom folosi aceste date doar dacă vă dați acordul pentru această, folosind setările de localizare ale dispozitivului sau alte instrumente / setări disponibile în Aplicația Imobiliare.ro.

Temei juridic: art. 6(1)(f) GDPR interes legitim în funcție de tipologia cookie-urilor utilizate și a tehnologiilor similare temeiul juridic este: art. 6(1)(f) GDPR - interes legitim pentru cookies necesare și funcționale sau art. 6(1)(a) GDPR - consimțământ pentru cookie-urile de analiză, tracking și publicitate comportamentală.

3.7. Conectare prin rețele de socializare

Utilizatorii se pot autentifica sau pot crea cont prin intermediul plugin-ului Facebook, Google sau Apple. Atunci când Utilizatorii folosesc această facilitate, vom utiliza datele publice (e.g. nume, prenume, imagine de profil, adresa de e-mail, număr de telefon). Utilizarea acestor date este necesară pentru crearea contului de Utilizator. Ulterior creării contului, utilizatorul poate merge în Contul meu și poate șterge informațiile preluate automat, cu excepția celor necesare creării contului (nume, adresa de e-mail).

De asemenea, am implementat diverse mecanisme de interconectare cu paginile de socializare, cum ar fi Facebook și Youtube și astfel să aveți posibilitatea să accesați mai facil conținutul postat de noi pe conturile noastre asociate acelor rețele sociale.

Dacă accesați conținutul postat sau comentați pe acele rețele de socializare, o serie de date publice din profilul dvs. de pe acele rețele de socializare ne vor fi transmise și nouă de către operatorii acelor rețele de socializare.

Temeiul juridic: art. 6 (1) (b) din GDPR, încheierea și executarea contractului (în cazul datelor de login Facebook) sau art. 6(1)(a) GDPR - consimțământ (în celelalte situații)

3.8. Îndeplinirea unor obligații legale

Uneori, prelucrarea datelor este necesară pentru a ne îndeplini obligațiile legale ce ne revin, cum ar fi:

 • plata impozitelor și a contribuțiilor relevante, raportarea către autoritățile fiscale relevante și ținerea unor evidențe contabile;

 • arhivarea datelor conform legislației aplicabile.

3.9. Apărarea drepturilor și intereselor în justiție

Pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție sau în cadrul unei proceduri în față unei instanțe, a unei proceduri administrative sau a altor proceduri oficiale în care este implicată Societatea. Astfel, putem să folosim datele atât într-un litigiu între persoana vizată și Societate, sau în cazul unui litigiu între Utilizatori sau între Utilizator și terțe părți, că urmare a unei eventuale încălcări a drepturilor acestor terțe părți. Societatea va folosi aceste date minimizând pe cât posibil accesul la acestea și doar la cererea expresă a unei autorități îndreptățite a cere acces la date.

Temei juridic: art. 6(1)(f) GDPR - interes legitim

4. Cui dezvăluim datele?

Putem dezvălui datele dvs cu caracter personal către (i) entitățile și/sau persoanele împuternicite de noi implicate în furnizarea Serviciilor inclusiv în furnizarea comunicărilor comerciale (cum ar fi furnizorilor de centre de date precum Hetzner, Amazon, Sailthru, Google etc care au centrele de date în Uniunea Europeană); (ii) celorlalți Utilizatori ai Platformei Imobiliare.ro atunci când vă transmiteți datele de contact sau contactați alți Utilizatori prin mecanismele de comunicare puse la dispoziție de Platforma Imobiliare.ro; (iii) dacă avem obligația de a divulgă datele personale în scopul conformării cu orice obligație legală sau decizie a unei autorități judiciare, autorități publice sau organ guvernamental; sau (iv) dacă ni se cere sau ni se permite în alt mod să facem acest lucru conform legislației aplicabile.

De asemenea, datele dvs cu caracter personal pot fi dezvăluite terților - furnizori de cookies și tehnologii similare conform celor descrise în Politicia privind Cookies. În această situație, datele dvs. cu caracter personal colectate prin intermediul cookies / tehnologiilor similare ar putea fi transferate unor state terțe (i.e. din afară Uniunii Europene) cărora nu li s-a recunoscut un nivel de protecție adecvat. Ex: Cheq AI Technologies (2018) Ltd., TikTok Information Technologies (UK Limited), AppsFlyer Ltd., CustomerLabs, INC.

5. Cât păstrăm datele?

Păstrăm datele dvs cu caracter personal cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

În general, datele Utilizatorilor sunt păstrate atât timp cât acesta are un cont de Utilizator în Platforma Imobiliare.ro. Datele cu caracter personal vor fi șterse dacă Utilizatorul solicită dezactivarea și ștergerea contului, sau după o perioada de 12 luni de la dată la care Utilizatorul devine inactiv (i.e. de la dată ultimei interacțiuni în Platforma Imobiliare.ro).

Anumite date ale Utilizatorilor (persoane juridice sau persoane fizice care accesează serviciile cu plată) pot fi păstrate pe întreaga perioada prevăzută de lege pentru activitatea de arhivare și păstrare a documentelor financiar - contabile.

Datele aferente cookie-urilor și tehnologiilor similare sunt păstrate conform termenelor specifice setate pentru respectivele tehnologii, termenul de stocare putând fi între durata sesiunii de navigare (pentru cookie de sesiune) și o durată de până la 2 ani (pentru cookies de analiză). Mai multe informații despre perioada de stocare a fiecărui cookie puteți regăsi în secțiunea Cookies.

6. Ce drepturi aveți în calitate de persoană vizată?

Conform legii, vă sunt recunoscute următoarele drepturi în calitate de persoană vizată:

 1. a) Dreptul de acces

puteți obține de la noi confirmarea că prelucrăm datele dvs. personale, precum și informații privind specificul prelucrării

 1. b) Dreptul de a corecta datele

puteți să ne solicitați modificarea datelor dvs. personale incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete.

 1. c) Dreptul la ștergere

puteți solicita ștergerea datelor personale atunci când: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucrăm; (ii) v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor și noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale; (iii) datele sunt prelucrate contrar legii; respectiv (iv) datele trebuie șterse conform legislației relevante.

 1. d) Retragerea consimțământului și dreptul de opoziție

puteți să vă retrageți oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor pe bază de consimțământ. De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Societății, din motive care țin de situația dvs. specifică.

 1. e) Restricționare

în anumite condiții puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. personale

 1. f) Dreptul la portabilitatea datelor

în măsura în care prelucrăm datele prin mijloace automate, puteți să ne solicitați, în condițiile legii, să furnizăm datele dvs. într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automat. Dacă ne solicitați acest lucru, putem să transmitem datele dvs. unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

 1. g) Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere

aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile:

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal din România B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod poștal 010336 București, România [email protected]

PENTRU EXERCITAREA DREPTURILOR MENȚIONATE MAI SUS, NE PUTEȚI CONTACTA UTILIZÂND DATELE DE CONTACT MENȚIONATE LA SECȚIUNEA 1 (DATE DE CONTACT DPO).

De asemenea, Societatea poate fi contactată utilizând datele și mecanismele de contact disponibile în Platforma Imobiliare.ro. Utilizatorii pot să își exercite anumite drepturi (drept de editare, rectificare, opoziție la comunicări comerciale sau ștergere) direct în Platforma Imobiliare.ro prin intermediul setărilor din secțiunea CONTUL MEU.

Datele cu caracter personal sunt stocate în cloud, în baze de date criptate la care accesul este limitat și restricționat.

CONTACT

Urmăreşte-ne:

Instalează aplicația

© Realmedia Network 1999-2024. Toate drepturile rezervate.

www.imobiliare.ro şi sigla www.imobiliare.ro sunt mărci înregistrate.

Politica de confidenţialitate | Termeni și condiții | | Raportează conținut ilegal | Contact DSA | Gestionați recomandările personalizate | ANPC