Află rapid răspunsul la orice întrebare despre piața imobiliară
Introdu minim 3 caractere
Caută în
adrian a întrebat

pentru a vinde un apartament in jur de 80000€ ce taxe trebuie platite?

publicat pe 15 iun. 2015 in categoria Proprietari

pentru a vinde un apartament in jur de 80000€ ce taxe trebuie platite?

Oferă părerea ta:

Pentru a posta întrebări este necesar să fii autentificat.
Intră în contul tău sau crează-ți un cont nou pe imobiliare.ro

Sfaturi și păreri
1 răspuns de la cititori
Mihai Badea a răspuns:
31 iul. 2015

Buna ziua,

Proprietarul unui apartament are de achitat la vanzare impozit pe tranzactie imobiliara si extras de carte funciara .
Impozitul pe tranzactie imobiliara se calculeaza astfel:
Impozitul pe tranzactii imobiliare, asa cum mai este denumit impozitul pe veniturile obtinute din transferul dreptului de proprietate imobiliara isi are temeiul in dispozitiile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si ale Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal

Art. 771. – (1) La transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, contribuabilii datorează un impozit care se calculează astfel:

a) pentru construcţiile de orice fel cu terenurile aferente acestora, precum şi pentru terenurile de orice fel fără construcţii, dobândite într-un termen de până la 3 ani inclusiv:

- 3% până la valoarea de 200.000 lei inclusiv;

- peste 200.000 lei, 6.000 lei + 2% calculate la valoarea ce depăşeşte 200.000 lei inclusiv;

b) pentru imobilele descrise la lit. a), dobândite la o dată mai mare de 3 ani:

- 2% până la valoarea de 200.000 lei inclusiv;

- peste 200.000 lei, 4.000 lei + 1% calculat la valoarea ce depăşeşte 200.000 lei inclusiv.

(2) Impozitul prevăzut la alin. (1) nu se datorează în următoarele cazuri:
a) la dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor şi construcţiilor de orice fel, prin reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul legilor speciale;

b) la dobândirea dreptului de proprietate cu titlul de donaţie între rude şi afini până la gradul al III-lea inclusiv, precum şi între soţi.

Extrasul de carte funciara costa:
-la termen 40 lei(se emite in 3 zile)
-la urgenta 200 lei(se emite in 1 zi).

Mihai Badea ImoPrest