Află rapid răspunsul la orice întrebare despre piața imobiliară
Introdu minim 3 caractere
Caută în
4 oct. 2021

Regulament concurs “Un ACASA potrivit pe Imobiliare.ro” organizat prin intermediul Radio Sud

scris de Alexandra Manolache in categoria Lifestyle

Articolul 1. Organizatorul concursului

Campania promotionala (concursul) “Un ACASA potrivit pe Imobiliare.ro” este organizat de catre societatea REALMEDIA NETWORK S.A, CUI : 17582876, CIF : J35/3532/03.11.2005, cu sediul in Timisoara, jud.Timis, Str. Victor Babes, nr.2, numita in continuare „Organizatorul„, prin intermediul societatii MEDIA SUD EUROPA SA-in insolventa, cu sediul în Bucureşti, str. Cristian Popistreanu, nr. 2-4, sect. 1, punct de lucru Craiova, Str. Câmpia Islaz, nr. 97 A, tel/fax: 0251/410.565, e-mail [email protected], înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului, sub nr. J40/8459/2001, CUI: RO 6313740, detinatoare a licentei de operare a postului Radio Sud.

 

Prezentul concept si format al concursului reprezinta obiect al dreptului de autor al organizatorului, fiind ocrotit conform prevederilor Legii nr.8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe.

 

Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul Oficial al concursului este intocmit si este disponibil in mod gratuit pe site-ul  www.radiosud.ro, precum si pe site-ul www.imobiliare.ro.

 

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, Societatea REALMEDIA NETWORK S.A are obligaţia de a procesa în  condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de participantii la promotie  .

 

Decizia de derulare a concursului conform regulilor din prezentul regulament este finală și obligatorie pentru participanți.

 

Articolul 2. Organizarea si mecanismul concursului

2.1.  Concursul se va defășura în perioada 07 octombrie – 15 noiembrie 2021, în cadrul matinalului Radio Sud, in perioadele după cum urmează: 07.10.2021-14.10.2021, 25.10.2021-29.10.2021, 15.11.2021-19.11.2021, in intervalul orar 08:30-09:30. La inceputul emisiunii, anunțul despre concurs va fi postat pe pagina de Facebook a postului, iar în jurul orei 08.00 va fi facut un anunț în Fm Radio Sud pentru ca persoanele interesate să participe să se poată pregăti din timp.

Premiile au o valoare maximă de 100 euro/premiu/zi (se va plati contravaloarea in lei, la cursul BNR din ziua tranzactionarii). Premiile reprezinta plata unei facturi la utilitati (energie electrica, gaz), in cuantum de maxim 100 euro/premiu (cu titlu de exemplu, daca valoarea unei astfel de facturi este de 350 de lei, aceasta va fi valoarea premiului. In cazul in care valoarea facturii va depasi suma de 100 euro, aceasta va reprezenta limita maxima de achitare a facturii, in cadrul premiului). Pe parcursul perioadei, in care se realizeaza concursurile, MEDIA SUD EUROPA SA, nu va procesa in niciun fel datele personale ale participantilor si nici ale castigatorilor. Moderatorul atribuie fiecarui castigator un cod de indentificare, cod care se va transmite Beneficiarului.

 

2.2 Pentru a putea participa la concurs, ascultatorii Radio Sud:

 • sa asculte in fiecare zi, de luni până vineri, matinalul Radio Sud.
 • In perioadele desemnate ale concursului, 07.10.2021-14.10.2021, 25.10.2021-29.10.2021, 15.11.2021-19.11.2021, in intervalul orar 08:30-09:30, participantii se pot inscrie sunând la numărul de telefon al emisiunii. Primul ascultător care va suna, va câștiga premiul. Ascultătorul va trebui să îi spună moderatorului câteva cuvinte despre locuința pe care ar vrea să o cumpere de pe imobiliare.ro si o explicatie privind motivul pentru care a ales locuinta respectiva.
 •  Pe parcursul perioadei, in care se realizeaza concursurile, MEDIA SUD EUROPA SA, nu va procesa datele personale ale participantilor si a ale castigatorilor. Moderatorul atribuie fiecarui castigator un cod de indentificare, cod care se va transmite Organizatorului.
 • După ce au fost desemnați câștigători, fiecare participant va primi un cod de identificare din partea moderatorului emisiunii. Codul de identificare va fi furnizat către Organizator, iar Organizatorul va contacta câștigătorii în vedea informării acestora cu privire la următorii pași: furnizarea către Organizator prin email a ultimei facturi la utilități din anul 2021, a numelui, prenumelui și a contului bancar către care se dorește a fi trimisă contravaloarea premiului.
 • După fiecare concurs săptămânal, va fi afișat pe site-ul imobiliare.ro codul de identificare a fiecărui câștigător, valoarea câștigată și data în care a fost desemnat câștigător.

 

2.3. In perioadele desfasurarii concursului, se vor organiza trei concursuri cu premii zilnice, conform planificarii de la punctul 2.1.

 

Articolul 3. Participantii la concurs

3.1 La concursul intitulat “Un ACASA potrivit pe Imobiliare.ro” poate participa orice persoana fizica care face dovada domiciliului sau rezidentei in Romania, care a implinit varsta de 18 ani anterior datei de inscriere in concurs.

 • Participarea la concurs a participantilor atrage acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre acestia a prezentului regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de Organizatorul concursului va face publice numele castigatorilor si castigurile acordate.
 • In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate organizatorului (de catre oricare dintre participanti) si realitate, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei formalitati inaintea

3.4 Participarea la concursul “Un ACASA potrivit pe Imobiliare.ro” implica acceptarea neconditionata, exclusiva si irevocabila a participantilor ca numele, datele personale transmise sau fotografiile cu acestia si implicit cu castigatorii consursurilor sa poata fi facute publice si exploatate in orice scop, inclusiv publicitar, de catre organizator, fara nici un fel de pretentii materiale din partea participantilor si castigatorilor.

3.5. Nu pot participa la concurs angajatii si colaboratorii organizatorului, rudele angajatilor organizatorului pana la gradul 2, precum si angajatii si rudele acestora pana la gradul 2 apartinand tertelor societati sau fundatii implicate in promovarea proiectului reprezentat de concursul intitulat “Un ACASA potrivit pe Imobiliare.ro”.

 

Articolul 4.Valoarea si acordarea premiilor din concurs

 • Se vor acorda 15(cincisprezece) premii in total, din care 15(cincisprezece) premii zilnice constand in valoare de maxim 100 Euro/premiu (se va plati contravaloarea in lei, la cursul BNR din ziua tranzactionarii). Valoarea totala maxima a premiilor oferite de organizator este de 1500 de euro (cu TVA inclus). Premiile se vor plati in lei, la cursul BNR din ziua tranzactionarii.
 • Castigatorii premiilor vor fi contactati de catre un reprezentant  REALMEDIA NETWORK, in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data castigarii concursului, pentru a primi toate detaliile necesare validarii
 • Premiile nu pot fi cedate catre terti. Revendicarile nejustificate de premii, falsurile si plangerile dovedite ca fiind neintemeiate si abuzive, constituie temei pentru organizator in solicitarea de daune
 • Premiile acodate in cadrul prezentului concurs intitulat “Un ACASA potrivit pe Imobiliare.ro” sunt purtatoare de impozite si taxe in conditiile stabilite de Codul fiscal a Romaniei sau in conditiile stabilite in Conventiile pentru evitarea dublei impuneri semnate intre Romania si terte state, in cazul castigatorilor cetateni beneficiari ai unei duble cetatenii, dintre care una este cetatenia

 

 • Organizatorul concursului intitulat “Un ACASA potrivit pe Imobiliare.ro” este obligat sa retina la sursa si sa vireze la bugetul de stat impozitele stabilite conform Codului fiscal al Romaniei si Conventiilor pentru evitarea dublei impuneri mentionate la art.4.4.
 • In cazul instituirii prin lege a unor taxe aferente premiilor obtinute de catre castigatorii concursului intitulat “Un ACASA potrivit pe Imobiliare.ro”, calculul si retinerea la sursa a acestora de catre organizator urmeaza regimul procedural prevazut de Codul fiscal si de Codul de procedura fiscala ale
 • Organizatorul concursului intitulat “Un ACASA potrivit pe Imobiliare.ro” va achita premiile in bani castigatorilor desemnati, in cuantumul stabilit conform prezentului regulament prin transfer bancar, in contul indicat de catre fiecare castigator, in interiorul unui termen de 30 zile lucratoare, calculat de la data la care castigatorul a indicat, in scris, datele complete ale contului sau bancar.
 • Comisionul de transfer bancar se suporta de catre organizator.
 • Castigatorul concursului este obligat sa indice, in scris, contul bancar personal in vederea incasarii premiului concursului, stabilit in conditiile art. 4.1 din prezentul regulament, in maxim 15 zile de la data desemnarii sale ca si castigator al concursului la adresa indicata de catre
 • Indicarea verbala de catre castigator a datelor sale personale si a contului bancar, nu-l scuteste de indatorirea de a indica in scris datele contului sau bancar la adresa indicata de catre organizator.

4.14 In conditiile in care premiul oferit castigatorilor are o valoare sub 600 lei, atunci acest castig urmeaza

sa fie neimpozabil, in conformitate cu prevederile Legii 227/ 2015 privind codul fiscal.

 • Participantilor la concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte

 

Articolul 5. Dreptul de contestatie

5.1. Participantii inregistrati la concursul intitulat “Un ACASA potrivit pe Imobiliare.ro” conform prevederilor art. 2 din prezentul regulament, pot exercita un drept de contestatie referitor la desemnarea castigatorului, in termen de 24 ore, dupa desemnarea castigatorului, prin inregistrarea contestatiei la adresa de mail pusa la dispozitie de catre organizator pentru concurs, anume [email protected], impreuna cu datele de contact (adresa, nume si prenume complet, act de identitate cu toate datele aferente).

5.2. Contestatia inregistrata in termenul prevazut la art. 5.1, se judeca de catre o comisie desemnata de organizator, in termen de maxim 72 de ore de la inregistrarea acesteia, rezultatul deliberarii fiind trimis prin e-mail, afisat pe adresa de internet – imobiliare.ro.

5.3.In cazul in care rezultatul deliberarii este de natura sa duca la nevalidarea unui castigator si sa confere premiul altuia, acesta va fi anuntat pe post imediat dupa deliberare.

5.4. In cazul in care datele de contact nu sunt corecte si pun in imposibilitate transmiterea unui raspuns, Organizatorul va face dovada transmiterii acestuia prin intermediul raportului de expediere prin e-mail generat automat de programul folosit.

5.5. In cazul admiterii contestatiei, se invalideaza castigatorul si se continua concursul, din punctul in care acesta a fost intrerupt ca urmare a desemnarii castigatorului invalidat.

5.6. In cazul in care petentul nu este multumit de raspunsul primit sau de modalitatea de solutionare a contestatiei, acesta are posibilitatea sa se adreseze instantelor judecatoresti competente din Romania, respectiv de la sediul Organizatorului.

 

Articolul 6. Angajamente, confidentialitatea datelor

Prin înscrierea la Concursul “Un ACASA potrivit pe Imobiliare.ro”, participanții sunt de acord și se obligă să respecte prevederile imperative ale prezentului Regulament.

REALMEDIA NETWORK S.A. prelucrează datele personale pe care le furnizează Participanții atunci când se înscriu în prezentul concurs, când își exprimă consimțământul să primească comunicări comerciale sau să participe la sondajele și chestionarele REALMEDIA NETWORK S.A., sau contactează Organizatorul prin orice mijloace de comunicare.

Prelucrăm datele dvs. personale pentru următoarele scopuri:

Organizarea de concursuri și promoții Dacă sunt de acord, Participanții pot participa la concursurile și loteriile cu premii organizate de REALMEDIA NETWORK S.A..

De asemenea, atunci cand organizează concursuri, REALMEDIA NETWORK S.A. are interesul legitim să prelucreze date pentru efectuarea formalităților aferente pentru acordarea premiilor revendicate de câștigători, soluționarea oricăror plăngeri în legătură cu organizarea și desfășurarea campaniilor și acordarea premiilor; punerea în aplicare a prevederilor regulamentului, investigarea eventualelor încălcări, realizarea diverselor raportari.

Temei juridic: art. 6(1)(a) GDPR – consimțământ

art. 6(1)(f) GDPR – interes legitim

Inregistrarea convorbirilor telefonice cu castigatorii concursurilor organizate de REALMEDIA NETWORK S.A. REALMEDIA NETWORK S.A. poate înregistra convorbirile telefonice cu persoanele declarate castigatoare in concursurile / loteriile organizate de aceasta. Înregistrarea convorbirilor ajută Organizatorul să gestioneze activitatea sa interna în departamentul care se ocupă de promoții / marketing, dar și pentru a asigura dovada aspectelor agreate cu câștigătorii în cazul unor potențiale dispute sau litigii cu privire la premiile acordate. Temei juridic: art. 6(1)(a) GDPR – consimțământ  pentru înregistrarea convorbirii

si  art. 6(1)(f) GDPR – interes legitim

Transmiterea de comunicări comerciale, invitații de a participa la concursuri, chestionare sau sondaje

 

REALMEDIA NETWORK S.A. dorește să transmită Participanților materiale promoționale, să îi informeze în legătură cu noile produse / servicii oferite de Organizator, să lanseze invitații de a participa la loterii promoționale, la sondaje sau de a răspunde la chestionare și pentru a le comunica alte informații similare pe care le consideră că pot fi de interes pentru Participanți, inclusiv, dacă aceștia sunt de acord, prin transmiterea de materiale promoționale / comunicări de marketing privind produsele / serviciile partenerilor Organizatorului. Temei juridic: art. 6(1)(a) GDPR – consimțământ
Îndeplinirea unor obligații legale

Uneori prelucrarea datelor este necesară pentru a permite îndeplinirea obligațiile legale ce revin REALMEDIA NETWORK S.A., cum ar fi:

·        plata impozitelor și a contribuțiilor relevante (e.g. câștigătorii concursurilor), raportarea către autoritățile fiscale relevante și ținerea unor evidențe contabile;

·        arhivarea datelor conform legislației aplicabile;

·        publicarea numelui câștigătorilor și a premiilor acordate în loteriile promoționale organizate.

Temei juridic: art. 6(1)(c) GDPR – executarea unei obligații legale
Apărarea drepturilor și intereselor în justiție Pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție în cadrul unei proceduri în fața unei instanțe, a unei proceduri administrative sau a altor proceduri oficiale în care este implicat Organizatorul. Temei juridic: art. 6(1)(f) GDPR – apărarea drepturilor și intereselor operatorului

 

A.     ENTITĂȚILE CĂRORA LE VOR FI DEZVALUITE DATELE

REALMEDIA NETWORK S.A. poate dezvălui datele cu caracter personal ale Participanților către (i) entitațile și/sau persoanele împuternicite de REALMEDIA NETWORK S.A. (din EEA sau din state terțe) implicate în furnizarea comunicărilor comerciale (cum ar fi furnizorilor de centre de date, furnizori de servicii de plată pentru diverse facilități de plată, furnizorii de platforme de e-mailing cum ar fi Google Mail), organizarea și desfășurarea concursurilor / promoțiilor Organizatorului (inclusiv atunci când sunt organizate în parteneriat cu alte entități); (ii) dacă REALMEDIA NETWORK S.A. are obligația de a divulga datele personale în scopul conformării cu orice obligație legală sau decizie a unei autorităti judiciare, autorităti publice sau organ guvernamental; sau (iii) dacă Organizatorului i se cere sau i se permite în alt mod să facă acest lucru conform legislației aplicabile.

B.             DURATA DE PASTRARE A DATELOR

REALMEDIA NETWORK S.A. păstrează datele cu caracter personal ale Participanților atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile. Spre exemplu, dacă un Participant este câștigător al unui concurs organizat de REALMEDIA NETWORK S.A., Organizatorul poate păstra datele cu caracter personal ale câștigătorului pentru o perioadă de 3 ani de la data la care a expirat termenul în care premiul ar fi trebuit să fie revendicat sau de la data la care a revendicat premiul. Ulterior, anumite date cu caracter personal ar putea fi păstrate pentru o perioadă mai lungă, pentru scop de arhivare, conform regulilor de arhivare aplicabile.

C.     DREPTURILE PARTICIPANȚILOR ÎN CALITATE DE PERSOANE VIZATE

Conform legii, Participanților le sunt recunoscute urmatoarele drepturi în calitate de persoane vizate:

a)               Dreptul de acces Participanții pot obține de la REALMEDIA NETWORK S.A. confirmarea ca acesta prelucrează datele lor personale, precum și informații privind specificul prelucrării
b)           Dreptul de a corecta datele Participanții pot solicita Organizatorului modificarea datelor dvs. personale incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete.
c)           Dreptul la stergere Participanții pot solicita ștergerea datelor personale atunci când: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate și prelucrate de către REALMEDIA NETWORK S.A.; (ii) Participanții și-au retras consimtământul pentru prelucrarea datelor și REALMEDIA NETWORK S.A. nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale; (iii) datele sunt prelucrate contrar legii; respectiv (iv) datele trebuie șterse conform legislației relevante.
d)           Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie Participanții pot sa își retragă oricand consimtământul cu privire la prelucrarea datelor pe baza de consimtământ. De asemenea, se pot opune oricând prelucrarilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Organizatorului, din motive care țin de situația lor specifică.
e)           Restrictionare În anumite condiții, Participanții pot solicita restricționarea prelucrării datelor lor personale
f)            Dreptul la portabilitatea datelor În măsura în care REALMEDIA NETWORK S.A. prelucrează datele prin mijloace automate, Participanții pot solicita Organizatorului, în condițiile legii, să furnizeze datele lor într-o forma structurata, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automat.  Dacă solicită acest lucru, REALMEDIA NETWORK S.A. poate să transmită datele Participanților unei alte entitati, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.
g)           Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere Participanții au dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care aceștia consideră ca le-au fost încalcate drepturile:

Autoritatea Natională pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal din Romania

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 București, România

[email protected]

Pentru mai multe detalii sau pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați folosind următoarele date de contact:

Responsabilul cu Protectia Datelor REALMEDIA NETWORK S.A.

Adresa: Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr. 9-9A, Sector 2, Bucuresti, Romania

Email: [[email protected]] Telefon: [+40 21 20 30 821]

Articolul 7. Dispozitii finale

7.1 Prin participarea la concursul intitulat “Un ACASA potrivit pe Imobiliare.ro” concurentii inscrisi isi dau acordul expres si neechivoc ca datele lor personale sa fie folosite de organizator/ Radio Sud, in viitor, pentru a transmite prin posta, telefon, SMS, e-mail, noi oferte, informatii despre noi promotii ale organizatorului/ Radio Sud, mesaje publicitare si de marketing, fara alte obligatii din partea organizatorului. Participantii inscrisi au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata organizatorului/ Radio Sud, stergerea sau actualizarea datelor personale.

 

7.2 Organizatorul si Radio Sud nu sunt responsabili de eventualele defecţiuni tehnice aparute în timpul desfăşurării concursului, aceestea fiind considerate ca si cauze exoneratoare de raspundere atat pentru organizator cat si pentru Radio Sud. Astfel, organizatorul si Radio Sud nu raspund pentru eventualele disfunctionalitati ale tertilor sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica (ex: oprirea curentului electric avand ca efect neprimirea SMS-ului expediat etc.), operatori de telefonie mobila (ex: nefunctionarea intr-o anumita zona a tarii a retelei oricaruia dintre operatorii retelelor de telefonie mobila avand ca efect neprimirea SMS-ului expediat etc.), proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet etc

 

7.3 Organizatorul poate intrerupe derularea concursului, inaintea expirarii termenului prevazut pentru desfasurarea acestuia,in urmatoarele situatii:

 • Radio Sud si-a pierdut licenta de
 • prin decizie a CNA , Radio Sud a fost sanctionata pentru desfasurarea concursului sau i s-a interzis continuarea
 • exista indicii ca desfasurarea concursului este sabotata sau audienta Radio Sud a scazut sub media de audienta a postului radio de difuzare a concursului.
 • decretarea unei perioade de doliu national.
 • intrarea in vigoare,in interiorul perioadei de timp de derulare a concursului, a unei legi care interzice desfasurarea concursurilor de genul celui desfasurat de catre organizator sau care stabileste sanctiuni profesionale sau financiare pentru organizatorul concursului sau detinatorii postului de radio care difuzeaza concursul
 • in caz de forta majora dovedita cu inscrisuri emise de Camera de Comert si Industrie competenta teritorial pentru sediul social al

 

7.4 Intreruperea derularii concursului poate fi temporara sau definitiva, in functie de motivele mentionate de art. 8.2. Orice intrerupere a concursului va fi anuntata de organizator, impreuna cu motivul acesteia,  prin aceleasi mijloace de publicitate utilizate ca si pentru concurs.

7.5 Un participant inscris poate castiga o singura data concursul. In cazul in care el participa si castiga de mai multe ori, eventualul nou castig se anuleaza.

7.6 Regulamentul de participare poate fi modificat de catre organizator pe parcursul derularii concursului, sub rezerva publicitatii acestor modificari, in termen de maxim 24 ore de la producerea acestora, efectuata in aceleasi conditii de publicitate ca si pentru prezentul regulament.

7.7 Publicitatea prezentului regulament se realizeaza pe pagina de internet www.imobiliare.ro si prin  punerea sa la dispozitia oricarui interesat la sediu organizatorului din: Bld. Victor Babes, nr. 2., Timisoara, Timis.

Postează-ți părerea

Adresa ta de email nu va fi publicată.