Regulamentul Concursului “Giveaway 8 martie”

scris de Imobiliare.ro

În perioada 01.03.2021 – 07.03.2021, ora 23:59, are loc concursul “Giveaway 8 martie” pe pagina de Instagram Imobiliare.ro

Art.1 Organizatorul si regulamentul oficial al concursului
Concursul “Giveaway 8 martie” este organizat și desfășurat de SC Realmedia Network SA o societate comercială din România cu sediul pe strada Victor Babeș nr.2, Timișoara, Nr. Reg. Comertului J35/3532/2005 și cod fiscal RO RO17582876 (denumită in continuare “Organizator”).

Participanții la Concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului oficial al campaniei, potrivit celor menționate mai jos (denumit în continuare “Regulament Oficial”). Prin participarea la concurs, participanții confirmă că au citit și sunt de acord cu condișiile de participare.

Art. 2 Durata concursului și aria de desfășurare
Concursul se deruleaza in intervalul 01.03.2021 – 07.03.2021 ora 23:59, pe rețeaua socială Instagram, contul oficial Imobiliare.ro https://www.instagram.com/imobiliare.ro/
Concursul are valabilitate pe intreg teritoriul României.

Art. 3 Dreptul de participare
La această Campanie pot participa persoanele fizice, cu varsta de minim 18 (optsprezece) ani împliniți până la data înscrierii în Campanie, din România, care acceptă condiţiile prezentului regulament. Persoanele minore nu se pot Înscrie În Campanie.
Nu pot participa la aceasta Campanie angajatii Organizatorului, persoanelor imputernicite, soții, soțiile și rudele de gradul întâi (părinți, copii) ale angajaților.

Art. 4 Mecanismul campaniei
Toate persoanele având cel puțin 18 (optsprezece) ani împliniti până la data începerii Concursului, 01.03.2021 și care în perioada 01.03.2021 – 07.03.2021 ora 23:59 lasă un comentariu valid la postarea în care este descris concursul pe profilul https://www.instagram.com/imoiliare.ro/ și respectă toate condițiile de participare la concurs, descrise mai jos, intră în tragerea la sorți pentru câștigarea premiului pus la bătaie.

Persoanele care doresc să participe la campanie, trebuie să:
1. se înregistreze/ conecteze la www.instagram.com, unde dețin deja un cont public
2. intre pe profilul de Instagram https://www.instagram.com/imobiliare.ro/ , să lase un comentariu la postarea concursului “Giveaway 8 martie” cu un tag la un prieten, în perioada desfășurării campaniei. Se acceptă comentarii multiple dar diferite de la aceeași persoană.
3. dea follow paginii de instagram Imobiliare.ro: https://www.instagram.com/imobiliare.ro/
Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza participarea unui comentariu pe motiv de neconcordanță cu tema campaniei, cum sunt raspunsurile care nu fac referire tema concursului, nerespectarea principiilor și regulilor organizatorului sau încercarea de fraudare a campaniei.

Art. 5 Descrierea premiilor
Organizatorul se angajează să ofere 2 premii sub formă de vouchere cadou în valoare toatală de 500 de lei la magazinul de bijuterii www.roxannes.ro. Poza din concurs cu premiul are caracter informativ.
Premiiule:
1. Voucher cadou în valoare de 300 de lei
2. Voucher cadou în valoare de 200 de lei
Premiul va fi acordat printr-o tragere la sorți electronică prin intermediul platformei https://commentpicker.com/business-instagram.php cu garantarea caracterului aleatoriu al desemnării câștigătorului.
Câștigătorul nu are posibilitatea să primească contravalorea în bani sau în alte obiecte a premiilor și nici dreptul de a cere schimbarea acestora, în niciun fel. Premiul atribuit nu poate fi transferat unei alte persoane.
Voucherele cadou oferite de organizator pot fi folosite de câștigători în condițiile stabilite de furnizor: www.roxannes.ro/gift-cards

Art. 6 Acordarea premiului
Premiul va fi acordat prin intermediul unei extrageri electronice cu ajutorul platformei https://commentpicker.com/business-instagram.php
Tragerea la sorți va avea loc în data 08.03.2021 și vor participa toate inscrierile valide receptionate în perioada 01.03.2021 – 07.03.2021 ora 23:59 inclusiv.
Se va extrage un singur comentariu câștigător al concursului care va fi verificat să fi îndeplinit regulamentul de participare la concurs. În cazul în care se dovedește că au fost încălcate regulile concursului, Organizatorul va efectua o nouă extragere și va anunța un nou câștigător.
Premiile se vor acorda în felul următor:
Voucherul în valoare de 300 de lei va fi acordat userului care a postat comentariul câștigător iar persoana tăguită în comentariu va primi cel de-al doilea voucher în valoare de 200 de lei.

Câștigătorii au la dispoziție un termen de 48 de ore de la momentul anunțării publice a câștigătorilor să contacteze Organizatorul printr-un mesaj privat pe profilul de Instagram (același cu care s-a înscris în concurs) pentru a-și da datele de contact. Organizatorul va livra premiul prin email la adresa comunicată de câștigător. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru cazurile în care câștigătorul a furnizat date și/ sau informații incorecte care duc la imposibilitatea acordării premiului.

În cazul în care unul sau ambii câștigători nu pot fi contactați sau nu vor transmite informațiile necesare validării, în termenele specificate mai sus, acești vor fi invalidați iar Organizatorul va efectua o nouă extragere.

Câștigătorul va fi comunicat astfel:
1. în postarea concursului cu tag pe numele câștigătorilor.
2. într-o postare dedicată pe pagina de instagram a Organizatorului (cu tag pe numele câștigătorilor).
3. într-o postare de tip Story – valabilă doar 24 de ore – cu tag pe numele câștigătorilor.

Premiul va fi trimis câștigătorului validat în termen maxim de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data comunicării câștigătorilor.

Art. 7 Taxe și impozite
Acolo unde este cazul, Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat pentru premiile acordate câstigatorilor în conformitate cu legislatia în vigoare privind impozitul rezultat din castiguri.

Art. 8 Erori, comunicari publicitare necorespunzatoare, limitarea raspunderii
Organizatorul nu va putea fi ținut responsabil de apariția niciuneia dintre următoarele situații care poate duce la neacordarea premiului pus în Concurs:
Pierderea statutului de câștigător ca urmare a imposibilității contactării persoanei respective din motive independente de Organizator ori netrimiterii informațiilor.
Pierderile sau întârzierile înscrierilor întâmpinate în platforma Instagram, generate de defecțiuni tehnice independente de voința Organizatorului, respectiv pierderi, întârzieri sau orice alte probleme cauzate de furnizorul de Internet / conexiunea Internet a participantului.
Imposibilitatea de a accesa https://www.instagram.com/imobiliare.ro/ în Concurs din motive independente de Organizator.
Imposibilitatea Organizatorului de a contacta câștigătorii, din motive independente de acesta.
Organizatorul nu va fi răspunzător pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de către câștigător în legătură cu premiul câștigat, indiferent de natura acestor prejudicii cu excepția situațiilor expres prevăzute de lege și care ar institui o astfel de răspundere.
Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de frauda sau de tentativa de frauda al acestui Campanie, a sistemului folosit, precum si in cazul oricarui abuz sau orice alte fapte sau tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului.
Organizatorul Campaniei nu își asumă responsabilitatea: pentru înscrierile incomplete, inexacte sau incorecte, precum și pentru înscrierile efectuate după expirarea perioadei de înscriere în Campanie.
Organizatorul nu este responsabil pentru înscrierile în Concurs după data limită de înscriere 07.03.2021.

Art. 9 Angajamente, confidentialitatea datelor
Prin inscrierea la Concursul “Giveaway 8 martie”, participanții sunt de acord și se obligă să respecte prevederile imperative ale prezentului Regulament.
Prin participarea la Campanie, participanții își exprimă acordul ca datele lor personale să fie prelucrate de SC. Realmedia Network SA în condițiile acestui Regulament.

Art. 10 Întreruperea concursului
Concursul va putea fi întrerupt doar în caz de forță majoră (orice eveniment extern care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator) sau printr-o decizie a organizatorului, dar nu înainte ca acesta să anunțe publicul prin intermediul site-ului www.imobiliare.ro, paginii oficiale de Facebook si Instagram.

Art. 11 Litigii
Eventualele litigii apărute între Organizator și participantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instantțele judecătorești române competente.

Imobiliare.ro este site-ul de imobiliare din România cu cea mai mare încredere în rândul utilizatorilor. Imobiliare.ro promite celor care își caută o locuință, cumpărători și chiriași, cea mai bună experiență de căutare și îi ajută să ia cea mai bună decizie pentru a găsi casa ideală.

Postează-ți părerea

Your email address will not be published. Required fields are marked *