Regulamentul Concursului “Giveaway Hamac Premium”

scris de Alexandra Manolache in categoria Lifestyle
Publicat pe: 14 Iunie 2021, Ultima actualizare: 13 Iulie 2021

Art.1 Organizatorul și regulamentul oficial al concursului

Concursul “Giveaway Hamac Premium” este organizat și desfășurat de Realmedia Network SA, o societate din România cu sediul pe strada Victor Babeș nr.2, Timișoara, Nr. Reg. Comertului J35/3532/2005 și cod fiscal RO RO17582876 (denumită în continuare “Organizator”).

Participanții la Concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului oficial al campaniei, potrivit celor menționate mai jos (denumit în continuare “Regulament Oficial”). Prin participarea la concurs, participanții confirmă că au citit și sunt de acord cu condițiile de participare.

 

Art.2 Durata concursului și aria de desfășurare Concursul se deruleaza în intervalul 13.06.2021 – 12.07.2021, ora 23:59, pe rețeaua socială Instagram, pe contul oficial Imobiliare.ro (https://www.instagram.com/imobiliare.ro).
Concursul are valabilitate pe întreg teritoriul României.

 

Art.3 Dreptul de participare

La această campanie pot participa persoanele fizice, cu vârsta de minim 18 (optsprezece) ani împliniți până la data înscrierii în Campanie, din România, care acceptă condiţiile prezentului regulament.

Nu pot participa la această Campanie angajații Organizatorului, persoanelor împuternicite, soții, soțiile și rudele de gradul întâi (părinți, copii) ale angajaților.

 

Art.4 Mecanismul campaniei

Toate persoanele având cel puțin 18 (optsprezece) ani împliniti până la data începerii Concursului, 13.06.2021 și care în perioada 13.06.2021 – 12.07.2021, ora 23:59, lasă un comentariu valid la postarea în care este descris concursul pe profilul https://www.instagram.com/imobiliare.ro și respectă toate condițiile de participare la concurs, descrise mai jos, intră în tragerea la sorți pentru câștigarea premiului.

Persoanele care doresc să participe la campanie trebuie:

 1. să se înregistreze/ conecteze la www.instagram.com, unde dețin deja un cont public
 2. să intre pe profilul de Instagram https://www.instagram.com/imobiliare.ro, să lase un comentariu la postarea concursului “Giveaway Hamac Premium” cu un tag la doi prieteni, în perioada desfășurării campaniei. Se acceptă comentarii multiple de la aceeași persoană cu condiția de a da tag la prieteni diferiți în fiecare comentariu. Comentariile duplicate de la aceeași persoană vor fi descalificate.
 3. să dea follow paginii de instagram Imobiliare.ro: https://www.instagram.com/imobiliare.ro
 4. pentru a beneficia de o șansă extra, participantul este invitat să urmărească canalul de YouTube imobiliare.ro. Pentru a putea urmări respectarea acestui criteriu, participantul trebuie să menționeze în comentariul care conține tag-ul prietenilor și cuvântul ,,abonat”.

 

Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza participarea unui comentariu pe motiv de neconcordanță cu tema campaniei, cum sunt raspunsurile care nu fac referire tema concursului, nerespectarea principiilor și regulilor organizatorului sau încercarea de fraudare a campaniei.

Art.5 Descrierea premiilor

Organizatorul se angajează să ofere un premiu în valoare de 400 de lei, cu TVA inclus. Poza din concurs cu premiul are caracter informativ.

 

Premiul:
Hamac Premium cu țesatură de bumbac “LikeSmart Relaxing Zen 64” și cadru din otel, în valoare de 400 de lei, cu TVA inclus. Premiul va fi acordat printr-o tragere la sorți electronică prin intermediul platformei https://commentpicker.com/business-instagram.php cu garantarea caracterului aleatoriu al desemnării câștigătorului. Câștigătorul nu are posibilitatea să primească contravalorea în bani sau în alte obiecte a premiilor și nici dreptul de a cere schimbarea acestora în niciun fel. Premiul atribuit nu poate fi transferat unei alte persoane.

 

Art.6 Acordarea premiului

Premiul va fi acordat prin intermediul unei extrageri electronice cu ajutorul platformei https://commentpicker.com/business-instagram.php. Tragerea la sorți va avea loc în data 13.07.2021 și vor participa toate inscrierile valide recepționate în perioada 13.06.2021 – 12.07.2021, ora 23:59 inclusiv.

Se va extrage un singur comentariu câștigător al concursului care va fi verificat să fi îndeplinit regulamentul de participare la concurs. În cazul în care se dovedește că au fost încălcate regulile concursului, Organizatorul va efectua o nouă extragere cu ajutorul platformei https://commentpicker.com/business-instagram.php și va anunța un nou câștigător.

Câștigătorul are la dispoziție un termen de 48 de ore de la momentul anunțării publice a câștigătorului să contacteze Organizatorul printr-un mesaj privat pe profilul de Instagram (același cu care s-a înscris în concurs) pentru a-și da datele de contact. Organizatorul va livra premiul prin curier la adresa comunicată de câștigător. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru cazurile în care câștigătorul a furnizat date și/ sau informații incorecte care duc la imposibilitatea acordării premiului.

În cazul în care câștigătorul nu poate fi contactat sau nu sunt transmite informațiile necesare validării în termenele specificate mai sus, acesta va fi invalidat iar Organizatorul va efectua o nouă extragere.

Câștigătorul va fi comunicat astfel:

 1. în postarea concursului cu tag pe numele câștigătorilor.
 2. într-o postare dedicată pe pagina de instagram a Organizatorului (cu tag pe numele câștigătorilor).
 3. într-o postare de tip Story – valabilă doar 24 de ore – cu tag pe numele câștigătorilor.

Premiul va fi trimis câștigătorului validat în termen maxim de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data comunicării câștigătorilor.

Art.7 Taxe și impozite

Acolo unde este cazul, Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat pentru premiile acordate câstigatorilor în conformitate cu legislatia în vigoare privind impozitul rezultat din câștiguri.

 

Art.8 Erori, comunicări publicitare necorespunzătoare, limitarea răspunderii

Organizatorul nu va putea fi ținut responsabil de apariția niciuneia dintre următoarele situații care poate duce la neacordarea premiului pus în Concurs:

 • Pierderea statutului de câștigător ca urmare a imposibilității contactării persoanei respective din motive independente de Organizator ori netrimiterii informațiilor.
 • Pierderile sau întârzierile înscrierilor întâmpinate în platforma Instagram, generate de defecțiuni tehnice independente de voința Organizatorului, respectiv pierderi, întârzieri sau orice alte probleme cauzate de furnizorul de Internet / conexiunea Internet a participantului.
 • Imposibilitatea de a accesa https://www.instagram.com/imobiliare.ro/ în Concurs din motive independente de Organizator.
 • Imposibilitatea Organizatorului de a contacta câștigătorii, din motive independente de acesta.
 • Organizatorul nu va fi răspunzător pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de către câștigător în legătură cu premiul câștigat, indiferent de natura acestor prejudicii cu excepția situațiilor expres prevăzute de lege și care ar institui o astfel de răspundere.
 • Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de fraudă sau de tentativă de fraudă a acestei Campanii, a sistemului folosit, precum și în cazul oricărui abuz sau orice alte fapte sau tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului.
 • Organizatorul Campaniei nu își asumă responsabilitatea: pentru înscrierile incomplete, inexacte sau incorecte, precum și pentru înscrierile efectuate după expirarea perioadei de înscriere în Campanie.
 • Organizatorul nu este responsabil pentru înscrierile în Concurs după data limită de înscriere 05.2021.

 

Art.9 Angajamente, confidentialitatea datelor

Prin înscrierea la Concursul “Giveaway Hamac Premium”, participanții sunt de acord și se obligă să respecte prevederile imperative ale prezentului Regulament.

REALMEDIA NETWORK S.A. prelucrează datele personale pe care le furnizează Participanții atunci când se înscriu în prezentul concurs, când își exprimă consimțământul să primească comunicări comerciale sau să participe la sondajele și chestionarele REALMEDIA NETWORK S.A., sau contactează Organizatorul prin orice mijloace de comunicare.

Prelucrăm datele dvs. personale pentru următoarele scopuri:

Organizarea de concursuri și promoții Dacă sunt de acord, Participanții pot participa la concursurile și loteriile cu premii organizate de REALMEDIA NETWORK S.A..

De asemenea, atunci cand organizează concursuri, REALMEDIA NETWORK S.A. are interesul legitim să prelucreze date pentru efectuarea formalităților aferente pentru acordarea premiilor revendicate de câștigători, soluționarea oricăror plăngeri în legătură cu organizarea și desfășurarea campaniilor și acordarea premiilor; punerea în aplicare a prevederilor regulamentului, investigarea eventualelor încălcări, realizarea diverselor raportari.

Temei juridic: art. 6(1)(a) GDPR – consimțământ

art. 6(1)(f) GDPR – interes legitim

Inregistrarea convorbirilor telefonice cu castigatorii concursurilor organizate de REALMEDIA NETWORK S.A. REALMEDIA NETWORK S.A. poate înregistra convorbirile telefonice cu persoanele declarate castigatoare in concursurile / loteriile organizate de aceasta. Înregistrarea convorbirilor ajută Organizatorul să gestioneze activitatea sa interna în departamentul care se ocupă de promoții / marketing, dar și pentru a asigura dovada aspectelor agreate cu câștigătorii în cazul unor potențiale dispute sau litigii cu privire la premiile acordate. Temei juridic: art. 6(1)(a) GDPR – consimțământ  pentru înregistrarea convorbirii

si  art. 6(1)(f) GDPR – interes legitim

Transmiterea de comunicări comerciale, invitații de a participa la concursuri, chestionare sau sondaje

 

REALMEDIA NETWORK S.A. dorește să transmită Participanților materiale promoționale, să îi informeze în legătură cu noile produse / servicii oferite de Organizator, să lanseze invitații de a participa la loterii promoționale, la sondaje sau de a răspunde la chestionare și pentru a le comunica alte informații similare pe care le consideră că pot fi de interes pentru Participanți, inclusiv, dacă aceștia sunt de acord, prin transmiterea de materiale promoționale / comunicări de marketing privind produsele / serviciile partenerilor Organizatorului. Temei juridic: art. 6(1)(a) GDPR – consimțământ
Îndeplinirea unor obligații legale

Uneori prelucrarea datelor este necesară pentru a permite îndeplinirea obligațiile legale ce revin REALMEDIA NETWORK S.A., cum ar fi:

·        plata impozitelor și a contribuțiilor relevante (e.g. câștigătorii concursurilor), raportarea către autoritățile fiscale relevante și ținerea unor evidențe contabile;

·        arhivarea datelor conform legislației aplicabile;

·        publicarea numelui câștigătorilor și a premiilor acordate în loteriile promoționale organizate.

Temei juridic: art. 6(1)(c) GDPR – executarea unei obligații legale
Apărarea drepturilor și intereselor în justiție Pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție în cadrul unei proceduri în fața unei instanțe, a unei proceduri administrative sau a altor proceduri oficiale în care este implicat Organizatorul. Temei juridic: art. 6(1)(f) GDPR – apărarea drepturilor și intereselor operatorului

 

A.    ENTITĂȚILE CĂRORA LE VOR FI DEZVALUITE DATELE

REALMEDIA NETWORK S.A. poate dezvălui datele cu caracter personal ale Participanților către (i) entitațile și/sau persoanele împuternicite de REALMEDIA NETWORK S.A. (din EEA sau din state terțe) implicate în furnizarea comunicărilor comerciale (cum ar fi furnizorilor de centre de date, furnizori de servicii de plată pentru diverse facilități de plată, furnizorii de platforme de e-mailing cum ar fi Google Mail), organizarea și desfășurarea concursurilor / promoțiilor Organizatorului (inclusiv atunci când sunt organizate în parteneriat cu alte entități); (ii) dacă REALMEDIA NETWORK S.A. are obligația de a divulga datele personale în scopul conformării cu orice obligație legală sau decizie a unei autorităti judiciare, autorităti publice sau organ guvernamental; sau (iii) dacă Organizatorului i se cere sau i se permite în alt mod să facă acest lucru conform legislației aplicabile.

B.            DURATA DE PASTRARE A DATELOR

REALMEDIA NETWORK S.A. păstrează datele cu caracter personal ale Participanților atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile. Spre exemplu, dacă un Participant este câștigător al unui concurs organizat de REALMEDIA NETWORK S.A., Organizatorul poate păstra datele cu caracter personal ale câștigătorului pentru o perioadă de 3 ani de la data la care a expirat termenul în care premiul ar fi trebuit să fie revendicat sau de la data la care a revendicat premiul. Ulterior, anumite date cu caracter personal ar putea fi păstrate pentru o perioadă mai lungă, pentru scop de arhivare, conform regulilor de arhivare aplicabile.

C.    DREPTURILE PARTICIPANȚILOR ÎN CALITATE DE PERSOANE VIZATE

Conform legii, Participanților le sunt recunoscute urmatoarele drepturi în calitate de persoane vizate:

a)                Dreptul de acces Participanții pot obține de la REALMEDIA NETWORK S.A. confirmarea ca acesta prelucrează datele lor personale, precum și informații privind specificul prelucrării
b)               Dreptul de a corecta datele Participanții pot solicita Organizatorului modificarea datelor dvs. personale incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete.
c)                Dreptul la stergere Participanții pot solicita ștergerea datelor personale atunci când: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate și prelucrate de către REALMEDIA NETWORK S.A.; (ii) Participanții și-au retras consimtământul pentru prelucrarea datelor și REALMEDIA NETWORK S.A. nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale; (iii) datele sunt prelucrate contrar legii; respectiv (iv) datele trebuie șterse conform legislației relevante.
d)               Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie Participanții pot sa își retragă oricand consimtământul cu privire la prelucrarea datelor pe baza de consimtământ. De asemenea, se pot opune oricând prelucrarilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Organizatorului, din motive care țin de situația lor specifică.
e)               Restrictionare În anumite condiții, Participanții pot solicita restricționarea prelucrării datelor lor personale
f)                 Dreptul la portabilitatea datelor În măsura în care REALMEDIA NETWORK S.A. prelucrează datele prin mijloace automate, Participanții pot solicita Organizatorului, în condițiile legii, să furnizeze datele lor într-o forma structurata, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automat.  Dacă solicită acest lucru, REALMEDIA NETWORK S.A. poate să transmită datele Participanților unei alte entitati, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.
g)                Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere Participanții au dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care aceștia consideră ca le-au fost încalcate drepturile:

Autoritatea Natională pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal din Romania

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 București, România

[email protected]

Pentru mai multe detalii sau pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați folosind următoarele date de contact:

Responsabilul cu Protectia Datelor REALMEDIA NETWORK S.A.

Adresa: Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr. 9-9A, Sector 2, Bucuresti, Romania

Email: [[email protected]] Telefon: [+40 21 20 30 821].

 

Art.10 Întreruperea concursului

Concursul va putea fi întrerupt doar în caz de forță majoră (orice eveniment extern care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator) sau printr-o decizie a organizatorului, dar nu înainte ca acesta să anunțe publicul prin intermediul site-ului www.imobiliare.ro, pagina oficiala de Instagram.

 

Art. 11. LITIGII

11.1. Eventualele reclamații legate de desfășurarea concursului, vor fi făcute la telefonul +40.748.882.802 in zilele de Luni până Vineri, în intervalul orar 08:00-20:00 (tarif normal, valabil in toate retelele), pe adresa de email [email protected], sau la adresa poștală a ORGANIZATORULUI: Bulevardul Victor Babeş nr. 2, Timișoara

11.2. Eventualele litigii apărute între ORGANIZATOR și participanții la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din România.

Art.12. ALTE PREVEDERI

12.1. Prin participarea la concurs, jucătorii acceptă prevederile prezentului Regulament de Concurs. Pentru detalii suplimentare despre concurs pot suna la numarul de telefon +40.748.882.802  (tarif normal, valabil in toate retelele), in perioada 13.06.2021 – 12.07.2021, in zilele de Luni până Vineri, între orele 08:00-20:00, apel cu tarif normal.

12.2. Premiile trimise prin curier către câștigători (cu dovada trimiterii acestor), și nepreluate de către aceștia, indiferent de motiv (ex. nu a răspuns la apelul curierului, a răspuns la apelul curierului, după care nu a fost găsit la adresa menționată pentru expedierea premiului câștigat, etc.), nu vor fi retrimise de către ORGANIZATOR, decât la solicitarea câștigătorului și pe cheltuiala acestuia. Prin participarea la acest concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiillor prezentului Regulament Oficial.

 

Cu o experiență de 3 ani ca digital marketing specialist, a dobândit competențe valoroase în comunicare și inovație. Colaborează cu Imobiliare.ro din 2021, ocupându-se de social media și brand. În trecut, a contribuit ca editor al rapoartelor și a comunicatelor de presă.

Postează-ți părerea

Your email address will not be published. Required fields are marked *