Află rapid răspunsul la orice întrebare despre piața imobiliară
Introdu minim 3 caractere
Caută în
14 sept. 2020

Start pentru programul „Casa eficientă energetic”, destinat locuințelor unifamiliale. Vezi lista cheltuielilor care se pretează pentru o asemenea finanțare

scris de Adriana Lefter in categoria Ştirea zilei
Sursă foto: Pixabay.com

De acest sprijin din partea statului se pot bucura doar proprietarii de locuințe existente, nu și cei care au o casă sau vilă în curs de construcție.

Sesiunea de depunere a dosarelor de finanțare pentru programul guvernamental „Casa eficientă energetic” este programată să înceapă mâine, 15 septembrie 2020, potrivit informațiilor de pe site-ul oficial al Administrației Fondului pentru Mediu (AFM). Suma alocată sesiunii de finanțare este de 429 de milioane de lei, iar aplicanții pot obține o finanţare în cuantum de maximum 70.000 de lei (inclusiv TVA) pentru fiecare proiect, dar fără a depăşi 60% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale investiţiei. „Obiectul programului îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile din Fondul pentru mediu în vederea efectuării de lucrări destinate creşterii eficienţei energetice în locuinţele unifamiliale”, se arată în ghidul de finanțare aferent programului, emis de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) și publicat în Monitorul Oficial la finele lunii iulie.

„Scopul programului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin diminuarea consumului de energie şi utilizarea surselor regenerabile în locuinţe unifamiliale. Obiectivele programului sunt creşterea performanţei energetice şi/sau utilizarea energiei din surse regenerabile în locuinţele unifamiliale existente, situate într-un imobil-construcţie având regim de înălţime de cel mult trei niveluri (exemplu: S/D+P+1E, P+2E sau P+1+M).”

Ghidul de finanțare pentru programul „Casa eficientă energetic”

 

Citește și:
Standardele de dezvoltare sustenabilă câștigă teren și pe piața rezidențială. Câte locuințe „verzi” certificate are România

Noi obligații privind eficiența energetică pentru clădirile rezidențiale și nerezidențiale

Există și o contribuție proprie, obligatorie

Potrivit documentului mai sus menționat, diferenţa dintre finanțarea obținută în cadrul programului și valoarea totală a proiectului „va fi susţinută de către beneficiar din surse financiare proprii, fiind considerată contribuţie proprie”, cu precizarea că „nu se acceptă finanţare sau asigurarea contribuţiei proprii prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru realizarea investiţiei care urmează a fi efectuată prin program”. De asemenea, sprijinul financiar poate fi acordat doar pentru efectuarea unor lucrări la locuinţele existente, nu și aflate în construcţie. „În cadrul programului se poate obţine o singură dată finanţare pentru un imobil identificat cu număr cadastral şi carte funciară într-o localitate”, se mai arată în document.

Cheltuielile eligibile în cadrul programului „Casa eficientă energetic”

Iată care sunt, potrivit unui extras din ghidul de finanțare emis de MMAP, cheltuielile eligibile pentru obținerea unei finanțări în cadrul programului „Casa eficientă energetic”:

(1) Sunt considerate eligibile achiziţia, montajul şi execuţia lucrărilor, precum şi cheltuielile incluse în acestea, pentru următoarele cheltuieli:
a) cheltuielile cu lucrările de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii privind:
(i) înlocuirea tâmplăriei exterioare existente cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv montarea de grile higroreglabile;
(ii) izolarea termică a elementelor de construcţie exterioare opace (pereţi exteriori, terase, învelitoarea şarpantei şi alte elemente similare);
(iii) izolarea termică a planşeului peste sol şi/sau peste ultimul nivel al clădirii;
b) cheltuielile cu lucrările de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de încălzire şi de preparare şi utilizare a apei calde de consum:
(i) cazane cu condensare; pompe de căldură, cu excepţia aparatelor de tip aer-aer (aparate de condiţionare a aerului);
(ii) panouri solare termice, inclusiv sistemele de stocare a energiei termice;
(iii) sisteme de microcogenerare pe gaz natural, pe biogaz, precum şi cele bazate pe gazificarea deşeurilor menajere (resturi alimentare, dejecţii animaliere şi umane etc.) şi nemenajere din locuinţele unifamiliale (resturi lemnoase, peleţi de natură lemnoasă, peleţi de natură agricolă);
(iv) sisteme de încălzire/răcire cu schimbare de fază;
(v) sisteme de producere a biogazului din deşeuri menajere organice generate de locuinţele unifamiliale;
(vi) izolarea termică a conductelor de distribuţie şi a unităţilor de acumulare;
(vii) dotarea cu dispozitive de reglare pentru încălzirea şi prepararea apei calde de consum;
(viii) dotarea, înlocuirea, reabilitarea componentelor instalaţiei interioare (corpuri de încălzire, încălzire prin pardoseală, conducte, robinete, boilere, schimbătoare de căldură şi alte elemente similare din componenţa instalaţiei de încălzire şi preparare a apei calde de consum);
(ix) programatoare orare pentru comanda instalaţiilor de încălzire şi răcire;
c) cheltuielile pentru achiziţionarea şi montarea de sisteme centralizate de ventilare mecanică cu recuperare a căldurii, cu o eficienţă de minimum 75%, inclusiv programatoare orare pentru comanda instalaţiilor de ventilare;
d) cheltuielile cu lucrările de reabilitare/modernizare a sistemului de iluminat aferent clădirii; acestea pot consta în:
(i) înlocuirea corpurilor şi/sau surselor de iluminat fluorescent şi incandescent cu corpuri/surse cu tehnologie LED;
(ii) utilizarea senzorilor de mişcare/prezenţă, acolo unde aceştia se impun pentru economia de energie (poduri, mansarde, debarale) şi dispozitive pentru reglarea nivelului de iluminat, inclusiv programatoare orare;
e) cheltuielile aferente implementării de elemente de tâmplărie cu vitraj cu control solar sau sisteme de umbrire exterioară (obloane, jaluzele, rulouri etc.) cu reglare manuală sau cu reglare automată inteligentă;
f) cheltuieli aferente altor intervenţii ocazionate de implementarea măsurilor menţionate la lit. a)-e):
(i) creşterea etanşeităţii la aer a anvelopei clădirii şi la montarea tâmplăriei termoizolante;
(ii) asigurarea continuităţii stratului etanş la nivelul îmbinărilor sau străpungerilor în anvelopa clădirii;
(iii) repararea acoperişului tip terasă/şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă;
(iv) demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa clădirii, precum şi montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie;
(v) refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;
(vi) repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura clădirii;
g) cheltuielile pentru elaborarea certificatului de performanţă energetică şi efectuarea auditului energetic înainte de intervenţie şi elaborarea raportului de implementare după intervenţie, realizate de un auditor energetic pentru clădiri atestat; Autoritatea finanţează pentru toate aceste cheltuieli până la 2.500 lei, inclusiv TVA.
(2) Cheltuielile pentru activităţile realizate în regie proprie, precum şi toate cheltuielile care nu se regăsesc la alin. (1) nu sunt eligibile.
(3) Sunt considerate cheltuieli eligibile doar cheltuielile efectuate după aprobarea proiectului şi publicarea rezultatului potrivit prevederilor art. 19, cu excepţia cheltuielilor cu obţinerea certificatului de performanţă energetică şi cu auditul energetic, efectuate înainte de intervenţie, dar nu mai vechi de 6 luni la data înscrierii în aplicaţia informatică.
(4) Cheltuielile efectuate pentru achiziţia de echipamente, aparate electronice, corpuri de iluminat sunt eligibile dacă produsele achiziţionate sunt noi.

Pentru mai multe detalii, poți consulta chiar ghidul de finanțare: ghid_finantare_casa_eficienta_energetic_pf

Postează-ți părerea

Adresa ta de email nu va fi publicată.

S-ar putea să te mai intereseze și
Liberalizarea pieței de energie: Restart Energy, furnizorul atent la nevoile consumatorilor (P)

Odată cu venirea verii, se apropie termenul-limită până la care românii își mai pot schimba furnizorul de energie electrică. Piața de electricitate a devenit complet liberalizată la data de...

citește mai departe
Îmbunătățirea performanței energetice, o opțiune și pentru proprietarii de apartamente

Una dintre soluțiile de eficientizare a consumului de energie constă în instalarea unui sistem de ventilație cu recuperare de căldură. Începând de astăzi, 15 septembrie 2020, românii pot depune...

citește mai departe
Noi obligații privind eficiența energetică pentru clădirile rezidențiale și nerezidențiale

Cumpărătorii de locuințe noi vor avea de câștigat de pe urma prevederilor incluse într-un nou act legislativ. Domeniul construcțiilor va fi supus, în anii ce urmează, unor noi reglementări,...

citește mai departe
Românii și centrala termică: mai puțin de 10% dintre proprietari fac revizia tehnică anuală, deși aceasta asigură o eficiență energetică sporită

Pentru ca instalația de încălzire să funcționeze în parametri optimi, utilizatorii trebuie să țină cont de câteva „trucuri”. Revizia anuală și verificarea tehnică obligatorie, ce trebuie efectuată o dată...

citește mai departe
Standardele de dezvoltare sustenabilă câștigă teren și pe piața rezidențială. Câte locuințe „verzi” certificate are România

Pe durata rambursării unui credit ipotecar, economiile realizate cu încălzirea și consumul de electricitate echivalează cu aproximativ 10% din prețul unei unități locative eficiente energetic. Potrivit datelor BuildGreen, companie...

citește mai departe