Regulamentul Concursului “Giveaway Philips Senseo Viva Cafe”

scris de Imobiliare.ro in categoria Lifestyle
Publicat pe: 12 Aprilie 2021, Ultima actualizare: 12 Aprilie 2021

Concurs Giveaway Espressor Philips Senseo Viva Cafe
În perioada 12.04.2021 – 18.04.2021, ora 23:59 are loc concursul “Giveaway Philips Senseo Viva Cafe” pe contul de Instagram al Imobiliare.ro

Art.1 Organizatorul și regulamentul oficial al concursului
Concursul “Giveaway Philips Senseo Viva Cafe” este organizat și desfășurat de SC Realmedia Network SA o societate comercială din România cu sediul pe strada Victor Babeș nr.2, Timișoara, Nr. Reg. Comertului J35/3532/2005 și cod fiscal RO RO17582876 (denumită în continuare “Organizator”).

Participanții la Concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului oficial al campaniei, potrivit celor menționate mai jos (denumit în continuare “Regulament Oficial”). Prin participarea la concurs, participanții confirmă că au citit și sunt de acord cu condițiile de participare.

Art.2 Durata concursului și aria de desfășurare
Concursul se deruleaza în intervalul 12.04.2021 – 18.04.2021 ora 23:59, pe rețeaua socială Instagram, contul oficial Imobiliare.ro https://www.instagram.com/imobiliare.ro
Concursul are valabilitate pe intreg teritoriul României.

Art.3 Dreptul de participare
La această Campanie pot participa persoanele fizice, cu vârsta de minim 18 (optsprezece) ani împliniți până la data înscrierii în Campanie, din România, care acceptă condiţiile prezentului regulament. Persoanele minore nu se pot înscrie în Campanie.
Nu pot participa la această Campanie angajații Organizatorului, persoanelor împuternicite, soții, soțiile și rudele de gradul întâi (părinți, copii) ale angajaților.

Art.4 Mecanismul campaniei
Toate persoanele având cel puțin 18 (optsprezece) ani împliniti până la data începerii Concursului, 12.04.2021 și care în perioada 12.04.2021 – 18.04.2021 ora 23:59 lasă un comentariu valid la postarea în care este descris concursul pe profilul https://www.instagram.com/imoiliare.ro și respectă toate condițiile de participare la concurs, descrise mai jos, intră în tragerea la sorți pentru câștigarea premiului pus la bătaie.
Persoanele care doresc să participe la campanie trebuie:
1. să se înregistreze/ conecteze la www.instagram.com, unde dețin deja un cont public
2. să intre pe profilul de Instagram https://www.instagram.com/imobiliare.ro , să lase un comentariu la postarea concursului “Giveaway Philips Senseo Viva Cafe” cu un tag la un prieten, în perioada desfășurării campaniei. Se acceptă comentarii multiple de la aceeași persoană cu condiția de a da tag la prieteni diferiți în fiecare comentariu. Comentariile duplicate de la aceeași persoană vor fi descalificate.
3. să dea follow paginii de instagram Imobiliare.ro: https://www.instagram.com/imobiliare.ro
Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza participarea unui comentariu pe motiv de neconcordanță cu tema campaniei, cum sunt raspunsurile care nu fac referire tema concursului, nerespectarea principiilor și regulilor organizatorului sau încercarea de fraudare a campaniei.

Art.5 Descrierea premiilor
Organizatorul se angajează să ofere un premiu în valoare de 650 de lei. Poza din concurs cu premiul are caracter informativ.
Premiul:
Un Espressor Philips Senseo Viva Cafe roșu în valoare de 650 de lei.
Premiul va fi acordat printr-o tragere la sorți electronică prin intermediul platformei https://commentpicker.com/business-instagram.php cu garantarea caracterului aleatoriu al desemnării câștigătorului.
Câștigătorul nu are posibilitatea să primească contravalorea în bani sau în alte obiecte a premiilor și nici dreptul de a cere schimbarea acestora în niciun fel. Premiul atribuit nu poate fi transferat unei alte persoane.

Art.6 Acordarea premiului
Premiul va fi acordat prin intermediul unei extrageri electronice cu ajutorul platformei https://commentpicker.com/business-instagram.php
Tragerea la sorți va avea loc în data 19.04.2021 și vor participa toate inscrierile valide recepționate în perioada 12.04.2021 – 18.04.2021 ora 23:59 inclusiv.
Se va extrage un singur comentariu câștigător al concursului care va fi verificat să fi îndeplinit regulamentul de participare la concurs. În cazul în care se dovedește că au fost încălcate regulile concursului, Organizatorul va efectua o nouă extragere și va anunța un nou câștigător.
Premiul se va acorda în felul următor:
În urma extragerii comentariului câștigător, autorul comentariului va fi desemnat câștigător dacă a respectat condițiile de participare la concurs. În cazul în care Organizatorul concluzionează că nu s-a respectat regulamentul, acesta va efectua o nouă extragere prin commentpicker.com.

Câștigătorul are la dispoziție un termen de 48 de ore de la momentul anunțării publice a câștigătorului să contacteze Organizatorul printr-un mesaj privat pe profilul de Instagram (același cu care s-a înscris în concurs) pentru a-și da datele de contact. Organizatorul va livra premiul prin curier la adresa comunicată de câștigător. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru cazurile în care câștigătorul a furnizat date și/ sau informații incorecte care duc la imposibilitatea acordării premiului.

În cazul în care câștigătorul nu poate fi contactat sau nu sunt transmite informațiile necesare validării în termenele specificate mai sus, acesta va fi invalidat iar Organizatorul va efectua o nouă extragere.

Câștigătorul va fi comunicat astfel:
1. în postarea concursului cu tag pe numele câștigătorilor.
2. într-o postare dedicată pe pagina de instagram a Organizatorului (cu tag pe numele câștigătorilor).
3. într-o postare de tip Story – valabilă doar 24 de ore – cu tag pe numele câștigătorilor.

Premiul va fi trimis câștigătorului validat în termen maxim de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data comunicării câștigătorilor.

Art.7 Taxe și impozite
Acolo unde este cazul, Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat pentru premiile acordate câstigatorilor în conformitate cu legislatia în vigoare privind impozitul rezultat din câștiguri.

Art.8 Erori, comunicări publicitare necorespunzătoare, limitarea răspunderii
Organizatorul nu va putea fi ținut responsabil de apariția niciuneia dintre următoarele situații care poate duce la neacordarea premiului pus în Concurs:
Pierderea statutului de câștigător ca urmare a imposibilității contactării persoanei respective din motive independente de Organizator ori netrimiterii informațiilor.
Pierderile sau întârzierile înscrierilor întâmpinate în platforma Instagram, generate de defecțiuni tehnice independente de voința Organizatorului, respectiv pierderi, întârzieri sau orice alte probleme cauzate de furnizorul de Internet / conexiunea Internet a participantului.
Imposibilitatea de a accesa https://www.instagram.com/imobiliare.ro/ în Concurs din motive independente de Organizator.
Imposibilitatea Organizatorului de a contacta câștigătorii, din motive independente de acesta.
Organizatorul nu va fi răspunzător pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de către câștigător în legătură cu premiul câștigat, indiferent de natura acestor prejudicii cu excepția situațiilor expres prevăzute de lege și care ar institui o astfel de răspundere.
Organizatorul este indreptatit sa ia toate măsurile necesare în caz de fraudă sau de tentativă de fraudă a acestei Campanii, a sistemului folosit, precum și în cazul oricărui abuz sau orice alte fapte sau tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului.
Organizatorul Campaniei nu își asumă responsabilitatea: pentru înscrierile incomplete, inexacte sau incorecte, precum și pentru înscrierile efectuate după expirarea perioadei de înscriere în Campanie.
Organizatorul nu este responsabil pentru înscrierile în Concurs după data limită de înscriere 18.04.2021.

Art.9 Angajamente, confidentialitatea datelor
Prin înscrierea la Concursul “Giveaway Philips Senseo Viva Cafe”, participanții sunt de acord și se obligă să respecte prevederile imperative ale prezentului Regulament.
9.2 Prin participarea la Campanie, participanții își exprimă acordul ca datele lor personale să fie prelucrate de SC Realmedia Network SA în condițiile acestui Regulament. Organizatorul se angajează să folosească datele personale ale câștigătorului doar pentru a livra premiul.

Art.10 Întreruperea concursului
Concursul va putea fi întrerupt doar în caz de forță majoră (orice eveniment extern care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator) sau printr-o decizie a organizatorului, dar nu înainte ca acesta să anunțe publicul prin intermediul site-ului www.imobiliare.ro, paginii oficiale de Instagram.

Art.8 Litigii
Eventualele litigii apărute între Organizator și participantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instantțele judecătorești române competente.

Imobiliare.ro este site-ul de imobiliare din România cu cea mai mare încredere în rândul utilizatorilor. Imobiliare.ro promite celor care își caută o locuință, cumpărători și chiriași, cea mai bună experiență de căutare și îi ajută să ia cea mai bună decizie pentru a găsi casa ideală.

Părerile cititorilor
1 părere
  • Minunat ! Multumim pentru concurs! As fi tare feeicita sa castig. Cel mai minunat cadou din viata mea. Pe18 este si ziua mea de nastere. Multumim pentru concurs.

    Da, sunt de acord.

Postează-ți părerea

Your email address will not be published. Required fields are marked *