Obligaţiile locatorului au la bază principiul potrivit căruia acesta trebuie să asigure locatarului folosinţa paşnică şi netulburată a bunului închiriat şi au izvorul în dispoziţiile codului civil şi ale legii 114/1996, părţile putând stabili, pe cale convenţională şi alte obligaţii. Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 1420 Cod civil, locatorul este obligat : să predea locatarului lucrul închiriat sau arendat să menţină lucrul în stare de a se putea servi la utilizarea pentru care a fost închiriat...

Antecontractul mai este cunoscut şi sub denumirea de promisiune bilaterală de vânzare cumpărare, iar în cazul în care doar una dintre părţi se obligă, promisiune unilaterală. Este posibil ca ulterior încheierii precontractului, una dintre părti să se răzgândească, renunţând la îndeplinirea obligaţiilor asumate, situaţie în care se pune problema măsurilor sau sancţiunilor la care cealaltă parte poate recurge. În cazul în care părţile au prevăzut expres în antecontract sancţiunile ce pot...

Ulterior dobândirii unui bun imobil, cumpărătorul are interesul înscrierii dreptului său de proprietate în cartea funciară a imobilului respectiv. Cartea funciară este un ansamblu de documente descriptive ale unui imobil, atât din punct de vedere fizic cât şi juridic. În cartea funciară a unui imobil se regăsesc informaţii tehnice despre acesta (suprafaţa, localizare, vecinătăţi) sau juridice (proprietari, eventuale sarcini care grevează imobilul etc.). Potrivit Legii cadastrului şi publicităţii...