CORBEANCA IMOBILIARE - agenţie imobiliară din Corbeanca PRO

Despre noi

SC Corbeanca Imobiliare SRL este o agentie de nisa,specializata exclusiv pentru zona Corbeanca(Corbeanca,Petresti,Mechea,Tamas,Ostrat,Orac),ofertele noastre adresandu-se atat cumparatorilor de case si loturi individuale,cat si investitorior ce urmaresc sa dezvolte proiecte imobiliare.SERVICII OFERITE:• Consultanta imobiliara• Asistenta pentru investitii• Intermedieri in tranzactii imobiliare• Asistenta juridica• Evaluarea reala a proprietatilor• Rapiditate si siguranta in intocmirea actelor• Proiectare si avize pentru constructii si amenajari imobile• Lucrari de topografie si cadastru• Servicii in domeniul constructiilor imobimai mult...liareFirma activeaza pe piata imobiliara romaneasca din martie 2003.Incepand de atunci,atat investitori romani,cat si straini au putut gasi pe piata imobiliara un important partener de afaceri.Seriozitatea,profesionalismul si experienta consolidata in domeniul imobiliar ne-au asigurat impunerea in cadrul segmentului de piata pe care activam,reusind sa ne cream un larg portofoliu de clienti si parteneri de afaceri din Romania,SUA,Italia,Spania,Israel,Grecia.Inca de la inceputul activitatii noastre,am cautat sa ne implicam atat in proiectele de dezvoltare regionala,cat si in proiecte investitionale de anvergura,demarate pe teritoriul zonei Corbeanca.Astfel,SC Corbeanca Imobiliare SRL a dezvoltat un proiect de 75 loturi in strada Fermei si dezvolta in prezent un proiect de 40 loturi in Perimetrul Paradisul Verde.SC Corbeanca Imobiliare SRL nu urmareste doar finalizarea unui act de vanzare-cumparare,ci pune pret pe o permanenta si continua fidelizare a clientilor,venind in intampinarea necesitatilor si solicitarilor acestora,initiind drept urmare diferite proiecte de dezvoltare locala,precum:efectuarea racordurilor electrice, alimentare cu gaze,executarea gardurilor de imprejmuire, plantarea pomilor fructiferi sau ornamentali si intretinerea acestora pana la prindere,executarea de puturi de apa si dotarea acestora,definitivarea cailor de acces aferente fiecaruia dintre loturi,etc.SC Corbeanca Imobiliare SRL va poate acorda sprijinul necesar pentru efectuarea tuturor formalitatilor premargatoare executarii propriu-zise a locuintei dvs.,respectiv:certificat de urbanism,documentatie de proiectare si obtinerea de avize si,in final,a autorizatiei de constructie.Intrucat noi suntem permanent prezenti in Corbeanca,putem gestiona plata taxelor anuale catre Primaria din Corbeanca,sau orice alta activitate legata de Corbeanca pe care dvs.nu aveti timpul necesar a o efectua.Angajamentul nostru este acela de a oferi clientilor servicii la standarde profesionale,atat in ceea ce priveste calitatea,cat si in privinta preocuparii permanente de dezvoltare si adaptare la cele mai exigente cerinte.Prin experienta acumulata de-a lungul timpului, prin profesionalism si o politica manageriala de sustinere a intereselor clientului, Corbeanca Imobiliare si-a construit o serioasa reputatie pe piata imobiliara din Romania.Asadar, indiferent daca sunteti pt. prima data pus in situatia achizitionarii sau vanzarii unui imobil sau sunteti un investitor experimentat ce doreste sa-si largeasaca orizontul,noi suntem alegerea potrivita si impreuna vom construi o solutie personalizata pentru fiecare.Suntem aici pentru a va asista in luarea unei decizii imobiliare bine informate,punandu-va la dispozitie intreaga noastra experienta in toate aspectele unei tranzactii - de la alegerea unei proprietati potrivite, ofertare si negociere pertinenta, la informatii de domeniu financiar (ex: obtinerea unui credit imobiliar, cote de impozitare), cadastral, juridico-notarial, publicitate imobiliara.Datele noastre de contact sunt:- adresa e-mail: imobiliarecorbeanca@gmail.com- telefon/fax: 021.317.67.25( birou Bucuresti) 021.2666.207 (birou Corbeanca)- tel.mobil:- 0722.622.906 SARCANE PAUL - director -0721.243.880 Claudiu Enache - asistent manager, permanent in Corbeanca-0723.339.996 Dan Margarit agent- adresa web: www.imobiliare.ro/corbeancaAdresa biroului nostru din Bucuresti este: Str. Dr. Iacob Felix, nr. 41, bl. C2,Sc. 2, et. 3, ap. 52, interf. 052, sector1. Birou Corbeanca: Strada Unirii 299...................................................................................................SC Corbeanca Imobiliare Ltd is a niche agency,focused exclusively on the Corbeanca area(Corbeanca,Petresti,Mechea,Tamas,Ostrat,Orac),addressing our offers both to individual house and plot buyers,and to investors willing to buy valueable and large area plots for new developements.Services provided:• Real estate consultancy• Investment assistance• Real estate transactions intermediary• Judicial assistance• An objective estate evaluation• Rapidity and surety in completing formalities• Projection and notices for constructions and real estate activity• Topography and survey works• Services within real estate construction domainOur firm is active on the Romanian real estate market from march 2003.Beginning with that date,both Romanian and foreign investors could find on the real estate market an important business partner.Our seriosity,professionalism and hard-set experience within the real estate domain had made us remarked within the market segment we work in.,succeeding in creating a wide portfolio of clients and business partners from Romania,USA,Italy,Spain,Israel,Greece.>From the beginning of our activity,we wanted to envolve ourselves both within the regional development projects,and within the far-reaching investment projects initiated in Coebeanc A 75 plots assembly belonging to Liziera Development,was a task successfully completed by our agency.It is underway a projectof 45 plots in Paradisul Verde area.SC Corbeanca Imobiliare Ltd’s aim is not only to finalise a selling-buying document,but it values a permanent and continous customer fidelisation,therefore anticipating and responding to their needs and demands,initiating various local development projects,such as:performing electrical couplings ,gazsupply instalation,enclosure fences,planting fruit or ornamental trees and taking care of them until maturity,performing water wells and endowing them,finalizing access routes afferent to each of the plots,etc.SC Corbeanca Imobiliare Ltd can offer you the necessary support in order to complete all formalities prior to the effective construction of your house:city planning certificate,documentation for projecting and obtaining various notices and the construction authorization.Since we are permanently present in Corbeanca,we can manage the annual tax payment to the municipal council of Corbeanca or any other activity connected to Corbeanca and for wich you do not dispose of time.Our engagement is that of offering our clients services at professional standards,both regarding their quality,and regarding the permanent preoccupation related to our development and adjusting to the most exacting requests.Through the experience earned during these past years,through professionalism and a managerial policy of supporting the client’s interests,SC Corbeanca Imobiliare Ltd has created a serious reputation on the Romanian real estate market.Thus,no matter if you are buying or selling for the first time a building,or if you are an experimented investor who wishes to broaden his orizon,we are the right choice and togheter we will develop a personalized solution for each and every one.We are here to assist you in taking a real estate decision,offering at your disposal our entire experience in every aspect of a transaction-from choosing a suitable property,pertinent offering and negotiation,to financial information(for example obtaining a residential loan,taxes),cadstral,legal,notarial information,real estate publicity.You can contact us as follows:By e-mail : imobiliarecorbeanca@gmail.comBy telephone/fax: 0040 .21.317.67.25 (Bucharest office)0040.21-266.62.07 (Corbeanca office)By mobile phone: 0722.622.906 -SARCANE PAUL-managing director-0721.243.880 Claudiu Enache-asistent manager permanently in Corbeanca-0723.339.996 dan Margarit agentwww.imobiliare.ro/corbeancaYou can reach us at our office in Bucharest,at the following adress: Dr. Iacob Felix St., no. 41, bl. C2, sc. 2, 3th floor, apt. 52, interf.052, district 1